„Na tři miliony korun vyšlo vybavení učebny, z toho 2,4 milionu korun uhradil Kraj Vysočina. Škola kromě toho ještě financovala stavební úpravy a vybavení laboratoře nábytkem, což vyšlo na půl milionu korun,“ upřesnil ředitel Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou Josef Crha.

Laboratoř metrologie ve žďárské střední škole technické je jedním z celkem čtyř podobných projektů, které podpořily krajské peníze. Specializovaná pracoviště pro vzdělávání v oblasti přesného měření a kontroly ve strojírenství vzniknou v technických středních školách také v Třebíči, Jihlavě a Pelhřimově. „Jsme rádi, že se postupně daří školy vybavovat novou technikou,“ poznamenala krajská radní Marie Kružíková.

Zastupitelé Kraje Vysočina k tomuto účelu uvolnili přibližně deset milionů korun. Školy dostanou do laboratoří základní přístroje, mezi něž patří souřadnicové 3D měřicí stroje a kupříkladu i ultrazvukový defektoskop. Kromě žďárské střední školy technické budou laboratoř metrologie využívat i studenti žďárské průmyslovky a tamní vyšší odborné školy. „Při podávání projektu jsme se dohodli na vybavení, které by vyhovovalo odbornému zaměření studentů obou škol,“ uvedl Josef Crha.

Moderní laboratoř navíc může škola využívat i komerčním způsobem, to znamená, že v rámci odborné praxe jsou studenti schopni firmám provést měření drobných strojních dílů. „Nyní se musíme proškolit v používání nového zařízení a zpracovat výukové texty, aby se laboratoř mohla v plném rozsahu začít využívat od příštího školního roku,“ dodal Josef Crha.

Vybudováním specializovaného pracoviště dojde ke zvýšení znalostí absolventů školy, potažmo jejich následnému uplatnění na trhu práce. Absolventi s těmito znalostmi umožní zaměstnavatelům modernizovat výrobu o nové systémy. K jejichž obsluze, údržbě, seřizování a programování v současné době stále chybí dostatečný počet odborníků. Kraj Vysočina v uplynulých šesti letech do vybavení školních speciálních technických a elektrotechnických pracovišť investoval dvaatřicet milionů korun.