Přehled článků o protestech lékařů najdete ZDE

Nabízí se jednoduchá otázka: Proč?
Někteří kolegové zastupitelé se tomu také divili - vždyť poliklinika přece funguje i bez komise. Snažil jsem se jim ale vysvětlit, že obavu nemám z vývoje ambulantní zdravotní služby ve Žďáře, ale v dostupnosti zdravotní péče nemocniční, hlavně v naší spádové nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Vnímáte tedy aktuální vývoj ve zdravotnictví jako riziko a nejistotu v dostupnosti lékařských služeb pro obyvatele Žďáru?
Já ano a velmi silně, ale už dlouhodobě. Cítím problém, který se táhne a sílí mnoho let, který může většinu nemocnic okresního typu, jako je ta novoměstská, zcela ochromit. Je to stav odborného personálu. Věřte mi, že kvalitní nemocnici dělají především lékaři a ne živý plot a natřené lavičky.
Buďte, prosím, konkrétní v případě novoměstské nemocnice.

V posledních letech opustilo nemocnici několik primářů a zkušených specialistů a náhrady se hledají těžce a neúspěšně. Dnes je problém sehnat byť jen absolventa lékařské fakulty. Nabídky pracovních příležitostí pro lékaře na neurologii, ortopedii či internu zůstávají již dlouho bez odezvy.

Jak vnímáte, coby ambulantní ortoped, výzvu kolegů z nemocnice Děkujeme, odcházíme?
Od počátku vážně. Zvláště apel mladých a perspektivních lékařů zapojených do akce. Lékaři jsou znechuceni stavem, kdy se v systému zdravotnictví utrácejí neprůhledně miliardy a je rájem pro dodavatele předražené zdravotní techniky a léků. A politici? Ti raději slibují proplácet poplatky za hotelové služby v nemocnici. Na to se peníze najdou. Pacientů totiž jako voličů, tedy jejich sponzorů, je mnohem víc. Pracovní podmínky lékařů, nucené přesčasy, výše platů a systém vzdělávání je doposud mnoho nezajímaly. Mám dostatek indicií domnívat se, že to co zraje již mnoho let, problémy jejichž řešení se dlouhodobě odkládají, protože jsou politicky nepopulární, by nás dohnaly a razantně zasáhly i bez akce Děkujeme, odcházíme. Každá bublina jednou praskne.

Naznačujete, že současná krize je mimo jiné důsledkem činnosti, respektive nečinnosti politiků. Jak může do tohoto stavu zasáhnout vedení města Žďáru?
Město má v tomto minimální pravomoci, ale stále mu přináleží spoluzodpovědnost za zdravotní péči pro svých dvacet čtyři tisíc obyvatel. Není možné se tvářit, že se nás to netýká. Apeloval jsem na radní města, že jenom se divit a být překvapen stačit nebude.

Co by tedy mělo být náplní práce poradní komise města Žďáru s výlučnou orientací na zdravotnictví?
Musíme být připraveni a být v obraze. Je naší povinností aktivně monitorovat a ovlivňovat vývoj v naší spádové nemocnici a koordinovat svůj postup s jejím zřizovatelem, krajem Vysočina. Je nutné sledovat jednání a záměry zdravotních pojišťoven, u kterých předpokládám tendenci omezit drahou lůžkovou péči. Mám obavu, aby se racionální a nutná reorganizace nezvrhla k neuvážené likvidaci lůžkového fondu.

Jak může město vstupovat do změny systému, které české zdravotnictví čekají?
Je v zájmu radnice všemi prostředky přitahovat zdravotní péči co nejblíže ke Žďáru. Ať už vzniknou nové modely zdravotní péče, například jednodenní chirurgie bez nutnosti hospitalizace, nebo bude navýšena péče ambulantních specialistů, musí zůstat co nejdostupnější pro naše občany. Zkrátka co propásneme dnes, zítra už nedoženeme.

Jak hodnotíte současnou dostupnost zdravotní péče pro obyvatele okresního města Žďáru nad Sázavou?
Ambulance většiny praktiků a specialistů, včetně pracoviště rtg a laboratoře jsou soustředěny na poliklinice pod správou města. Zde také sídlí pohotovost a stanoviště rychlé lékařské pomoci. Naše poliklinika je průběžně modernizovaná, čistá a pro pacienty přívětivá. Viděl jsem už vícero obdobných zařízení ve městech žďárské velikosti. Moje hodnocení je takové, že kvalita zázemí zdravotní služby ve Žďáře je na velmi dobré úrovni.