Nepříliš kvalitní voda je také v Milovském, Zuberském a Skalském rybníku. Je zakalena po častých deštích a začíná se v ní rozvíjet fytoplankton. Zatím však vodní hladiny „nekvetou“.

„Žďársko je na tom ještě relativně dobře. Na Jihlavsku už byl vyhlášen zákaz koupání v rybníku Peklo,“ informovala Martina Fišarová z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Čistotu vody mimo jiné negativně ovlivňuje i chov ryb. Ty by se sice v rybnících určených k rekreaci podle hygieniků chovat neměly, ale v praxi to tak není.

------------------

Sledované rybníky

Pilská nádrž

Velké Dářko

Domanín

Domanínský rybník, průhlednost 1,4 m, barva zelenohnědá, bez viditelného z nečištění, teplota vody 15,0°C, mírně zvýšený obsah celkového fosforu

Medlov, průhlednost 0,7 m, barva hnědozelená, teplota vody 13,7°C, mírně zvýšený obsah celkového fosforu, snížené nasycení rozpuštěným kyslíkem

Pilská nádrž, průhlednost 1,0 m, barva hnědozelená, bez viditelného znečištění, teplota vody 14,7°C, mírně zvýšený obsah celkového fosforu

Sykovec, průhlednost 1,1 m, barva zelenohnědá, bez viditelného znečištění, teplota vody 14,0°C, mírně zvýšený obsah celkového fosforu

Velké Dářko, průhlednost 0,3 m, barva hnědá, bez viditelného znečištění, teplota vody 14,8°C, mírně zvýšený obsah celkového fosforu. ⋌ (údaje z 4.6.2009)

Ostatní sledované plochy v okrese Žďár nad Sázavou:
Koupaliště Sázava
Lom Dolní Rožínka
Milovský rybník
Skalský rybník
Zuberský rybník