Vysočina je v současné době tímto škůdcem ohrožena, stejně tak odborníci varují před kůrovcovou kalamitou i v dalších částech republiky.

„Povinnost preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesních porostech je dána zákonem. Vlastník lesa má tuto povinnost i z důvodu možného nebezpečí poškození smrkových porostů na okolních lesních pozemcích,“ potvrdil krajský radní pro oblast lesního hospodářství Josef Matějek.

Pomoc zabezpečí majitelům lesa spolupráce s odborným lesním hospodářem. „Kontakt lze získat v odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností,“ dodal radní Matějka.

Lesní zákon hovoří jasně. Stotisícová pokuta hrozí v případě, že vlastník lesa nedodrží opatření k ochraně lesa, především zpracování těžby nahodilé, jak uvádí příslušný paragraf.

Kůrovec napadá především oslabené stromy. Jeho první rojení začíná obvykle kolem 20. dubna a právě při něm je třeba jej zachytit do feromonových lapačů. Škůdce se totiž během roku dokáže rozmnožit až ve třech generacích. Letos se díky teplému počasí začal podle lesních hospodářů rojit o něco dříve než obvykle.

„Kůrovec dokáže způsobit obrovské škody, což je nyní vidět zejména na Šumavě a na severní Moravě. Ochrana proti němu je náročná a je nanejvýš nutné ji nezanedbat,“ připomněl vedoucí krajského odboru lesního a vodního hospodářství Petr Bureš. „Dřevo z kůrovcem poškozených stromů má horší kvalitu a prodává se za výrazně nižší ceny,“ dodal Bureš s tím, že poslední velká kůrovcová kalamita byla na Vysočině v roce 2004.

-----------------

Kůrovec

Setkání s kůrovcem…

- pět milimetrů velcí brouci se zavrtávají pod kůru stromů a živí se lýkem; strom po čase usychá

- každá samice lýkožrouta smrkového naklade asi šedesát vajec, ze kterých se vylíhnou larvy; během roku tak mohou vzniknout až tři generace škůdců

- kůrovec přednostně napadá poškozené a oslabené stromy, které nejsou schopny proti parazitovi produkovat obranné látky

- pokud kůrovci přejí podmínky, dochází k jeho přemnožení

- dojde–li k velké koncentraci brouků na jednom místě, tito zlikvidují všechno kolem včetně malých smrčků

- napadené stromy jsou z lesa odstraňovány, případně alespoň
zbavovány kůry nebo chemicky ošetřeny