Kdysi běžný druh velmi rychle mizí. To je jeden z hlavních důvodů, proč se kuňka obecná nebo také kuňka ohnivá, jak se jí pro výrazné zabarvení břicha říká, stala terčem výzkumu ochranářů.

„Jana Matrková s Petrou Doležalovou a Jaromírem Mašterou pátrali vloni po kuňce. Zjistilo se, že je to v současné době nejvíce ohrožený obojživelník," uvedl mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Kdysi bylo slyšet kuňkání této malé žabičky na více než dvou stovkách míst na Vysočině a Žďárských vrších. Sto dvacet šest lokalit se v loňském roce podařilo ochranářům navštívit. „Výsledky jsou zatím jen málo povzbudivé. Ze všech navštívených historických lokalit jsme kuňku slyšeli jen asi na třetině, tedy na čtyřiceti třech lokalitách. Navíc se většinou ozývalo jen několik málo samců,takže z velké části půjde bohužel o zbytkové malé populace,které patrně vymírají a hrozí velké riziko, že brzy zaniknou zcela. Jen na čtyřech lokalitách jsme slyšeli více než dvacet samců. Skutečně velká populace, kde koncertuje více než sto samců, je již bohužel na Vysočině jen jedna," neradostně zkonstatovala Jana Matrková.

Jak se ochranářům podařilo zjistit, kuňka už zřejmě zcela zmizela z okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Nejvíc populací ještě přežívá na Jihlavsku a Žďársku.

V CHKO Žďárské vrchy byla kuňka zaznamenána jen v pěti lokalitách. Jednou z nich je rybník Dívka, v jehož bezprostřední blízkosti byly na jaře loňského roku vybudovány tůňky, které by měly sloužit k rozmnožování právě tomuto zvířecímu druhu. „V roce 2014 budeme v monitoringu kuňky pokračovat. Chtěli bychom prověřit co nejvíce lokalit a zjistit, kde dosud kuňka přežívá. Rádi bychom, kdyby nám lidé dali vědět, pokud kuňku uslyší. Výsledky monitoringu použijeme při ochraně zbývajících populací kuňky. Hlásit nám mohou i lokality, kde kuňku dříve slýchali, ale dnes se zde již neozývá," žádá veřejnost o pomoc Jana Matrková.

------------

Kuňka obecná

Latinské jméno této malé, pěticentimetrové žabičky je Bombina bombina. Podle charakteristické červené skvrny na břiše je nazývána také kuňka ohnivá. Díky nevýraznému zabarvení hřbetu snadno splyne s okolím. Živí se hmyzem, pavouky apod. Tito obojživelníci se rozmnožují od května do července, samičky pak kladou do vody vajíčka chráněné rosolovitým obalem. Když se blíží nebezpečí, dokáže se kuňka zvláštním pohybem otočit na záda a ukázat predátorovi svou ohnivou skvrnu na břichu aby jej odradila od útoku.