Stravovací provoz zasáhly v loňském roce opravy nejvýrazněji. Kromě zateplovacích prací se uskutečnila i kompletní rekonstrukce vzduchotechniky. Ta nově umožňuje využití odpadního tepla z kuchyňského provozu. „Opravy probíhaly za provozu. Abychom mohli provést naplánované instalační a stavební práce, museli jsme kuchyni v létě uzavřít a najít náhradní prostory pro vaření. Stravu pro pacienty a zaměstnance naši kuchaři připravovali v kuchyni novoměstské druhé základní školy,“ vysvětlil technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.

Právě komplikace při zásobování nemocnice byly jednou z hlavních překážek při rekonstrukci vzduchotechniky. „Nemocnice musela vyřešit zejména dovážení jídel pro hospitalizované pacienty, aby přepravované pokrmy byly na odděleních včas a v potřebné teplotě,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová. Z důvodu převozu jídel muselo dojít i ke změně skladování. K přepravě pokrmů už nemohly sloužit tablety. Do provozu museli kuchaři zapojit termoboxy, které zajišťovaly požadovanou teplotu. Další změny se projevily i v dopravě pokrmů na jednotlivá oddělení a vůbec do areálu nemocnice. „K převozu jsme museli ke standardnímu rozvážkovému vozu vyčlenit ještě další vozidlo i s posádkou. Tak, aby se jídlo včas dostalo na oddělení,“ popsala základní změny ve fungování stravování, ke kterým musela nemocnice přistoupit v průběhu léta loňského roku, mluvčí nemocnice Zelená Křížová.

Letní provoz novoměstské kuchyně přidělával vrásky nejen zaměstnancům, ale i pacientům. Nemocniční kuchaři kvůli dietám připravují i několik různých druhů jídel za den, celý provoz byl tak o to komplikovanější. „Když byla kuchyně mimo nemocnici, zrovna jsem byl na pár dnů hospitalizovaný. A vůbec jsem kuchařům nezáviděl. Už takhle museli nachystat stovky jídel a do toho komplikace s převozem. Já osobně jsem nějaké problémy s jídlem přešel bez komentářů, ale našli se i tací, kteří museli komentovat každé jídlo. Ale to se asi děje pořád,“ popsal situaci z léta bývalý pacient nemocnice Ondřej Zítka.

Lékárna září novotou

Rekonstrukce a úpravy nemocničních budov se setkávají s pozitivními ohlasy. „Spodní lékárna teď vypadá mnohem líp. Nový kabát už rozhodně potřebovala. Dřív to byla taková šedivá budova. Je dobře, že pavilony dostávají výraznější barvy. Nemocnice není úplně pozitivním místem a šedé ponuré barvy to jen zhoršují,“ myslí si Aneta Slámová, která do nemocnice dochází na pravidelné kontroly.

Kromě kuchyně a jídelny pro zaměstnance procházela rekonstrukcí a zateplováním i budova lékárny v dolní části nemocničního areálu. Během zateplování došlo k výměně oken. Původní dřevěná nahradila okna plastová s izolačními trojskly. Stavební firma vyměnila vstupní dveře a k zateplení došlo i u střech opravovaných budov. Na všech zmíněných objektech nyní září i nová fasáda.

Zateplení objektů a rekonstrukce vzduchotechniky vyšlo Kraj Vysočina na téměř třicet milionů korun. S financováním pomohla i evropská dotace.

V současné době prochází rekonstrukcí i vstupní pavilon, kde se nacházela druhá nemocniční lékárna. „Ta je přestěhovaná do prostor, ve kterých byl dříve bufet. Po ukončení oprav, které je naplánované na březen příštího roku, se lékárna opět přestěhuje zpět,“ dodala mluvčí nemocnice Zelená Křížová. Ve vstupním pavilonu nemocnice jsou dále umístěny laboratoře a jako jeden z mála ještě neprošel celkovou modernizací.