Ačkoliv původní záměr lékaře Pavla Vávry, který ji hodlá ve Žďáře zřídit, sliboval zahájení provozu letos v březnu nebo dubnu, budování kryokomory se oddálilo.„Teprve minulý týden se mi podařilo získat povolení od hasičů, oproti původním předpokladům je vyřizování potřebné administrativy hodně zdlouhavé,“ vyjádřil se Pavel Vávra.

V současné době se jako nejpravděpodobnější termín otevření kryokomory neboli polária jeví letošní podzim.„Zatím to vypadá tak na druhou polovinu října,“ sdělil Pavel Vávra s tím, že potřebná povolení již odeslal zástupcům města a přesný termín zahájení provozu snad bude znát koncem prázdnin.
Nutná povolení

„V přízemí polikliniky se sice ještě mají rekonstruovat nějaké rozvody kanalizace, ale dá se předpokládat, že se časově všechno podaří skloubit,“ poznamenal žďárský radní Jaroslav Ptáček.

Už v loňském roce nebyli žďárští radní proti vyhlášení záměru na pronájem pozemku u polikliniky, kde by měla být umístěna nádrž na směs kyslíku a dusíku. Požadovali pouze veškerá povolení. Na rozdíl od pronájmu prostor v poliklinice s pronájmem venkovního pozemku k umístění nádrže musí rada souhlasit.

„Jakmile od doktora Vávry obdržíme všechna potřebná povolení, vyhlásíme záměr pronájmu pozemku, do kterého se může přihlásit. To je standardní postup. Pokud se nevyskytnou námitky zainteresovaných stran, není důvod, proč by nemělo dojít k pronájmu pozemku pro nádrž a následně i k vybudování kryokomory,“ sdělil žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Stavební úpravy související se zřízením polária v objektu polikliniky by měly být pouze minimální.

-------------

O co jde?

– odborné studie hovoří o tom, že vlivem extrémního chladu, kterému je pacient při kryoterapii dvě až tři minuty vystaven, dojde k prudkému zrychlení jeho metabolismu a nastartování protizánětlivých a hojivých procesů

– mráz člověku neublíží, protože do polária je vháněna ledová směs kyslíku a dusíku zbavená veškeré vlhkosti, takže nedochází se snížení vnitřní teploty lidského těla, ale jenom jeho povrchu na 5 ° C

– specialisté po terapii v kryokomoře slibují okamžité zvýšení vitality a regeneraci těla a po pravidelné aplikaci mrazu i úlevu od veškerých bolestí včetně psychických a psychosomatických potíží, zvýšení imunity či třeba podporu procesu hubnutí