Byl by tak znemožněn přímý vstup na vlastní pozemek podniku. A s možností přejezdu kamionové přepravy přes sousední pozemek patřící spotřebnímu družstvu Jednota jeho vedení nesouhlasí. „Představte si, že by vám někdo zrušil příjezd k domu a řekl vám, ať se domluvíte se sousedem a jezdíte přes jeho pozemek. To přece nejde, na to nemůžeme přistoupit. Nechci ani myslet na to, co by se mohlo v budoucnu stát, pokud bychom neměli přístup k firmě z obecního pozemku,“ řekl rozhořčeně jednatel společnosti Iwa Zbyněk Zloch.

Podle slov technického náměstka Jednoty ve Velkém Meziříčí Jaroslava Pavlíčka jsou příliš omezována vlastnická práva majitelů Iwy i Jednoty. „Nelíbí se nám, že mezi námi dvěma zůstal ‚černý Petr‘ a každý na nás svaluje oddalování stavby kruhového objezdu. Proč bychom měli umožnit přes náš pozemek průjezd vozidel k Iwě, když k ní vede ten obecní. Jsou tak omezována naše vlastnická práva,“ řekl k celé věci Jaroslav Pavlíček.

Řešení problému vidí jednatel společnosti Iwa Zbyněk Zloch v posunutí kruhového objezdu do části Jihlavské ulice a ve vybudování pátého ramene okružní křižovatky jako vjezd k firmě. „Jenže s tím na ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, nesouhlasili. Prý to buď bude tak, jak je to naplánováno, nebo nic,“ sdělil Zbyněk Zloch.

To, že kruhový objezd není možné zatím navrhnout jinak, potvrdila Františka Revucká z Ředitelství silni a dálnic Jihlava. „To, jak je křižovatka v současné době naplánována, je nejoptimálnější řešení. Na žďárský odbor dopravy už jsme poslali žádost o územní rozhodnutí a nyní čekáme na jejich vyjádření,“ řekla.

Vedoucí odboru dopravy ve Žďáře nad Sázavou Libuše Pitková přijetí žádosti potvrdila. „Ano, máme ji tu. Ale není úplná. Chybí tam právě souhlas majitele Jednoty, aby přes její pozemek mohli projíždět vozy k firmě Iwa. Územní řízení proto není zatím uzavřeno,“ nechala se slyšet Libuše Pitková.