„Důvodem je úprava výjezdu na Novou Ves, kde bude provedeno jiné, vhodnější trasování výjezdu,“ vysvětlil Lubomír Kubík z novoměstské radnice.

Průjezd přes stavbu kruhového objezdu bude tak znovu uzavřen, a to od pátku 8. června do úterý 12. června. Po dobu pokládky finální živičné vrstvy a následného vodorovného značení kruhové křižovatky, bude doprava vedena přes centrum města.