„Dříve jsme v městysi vystavovaly své panenky pouze příležitostně. Nakonec jsme se ale domluvily s panem starostou, že uděláme stálou expozici. Nainstalována byla v prostorách knihovny. Vitríny vytvořil místní truhlář,“ popsala vznik výstavy v Novém Veselí jedna z tvůrkyň krojovaných panenek Marie Žilová.

Expozice je otevřena v den návštěvní doby knihovny, tedy každý čtvrtek. „Vstupné se nevybírá. Kdokoliv se může přijít podívat. Často tam chodívají děti ze škol a školek. Výstava je koncipovaná tak, že ve vitrínách jsou výjevy ze života lidí v minulosti. Pro školní skupiny je to obzvláště vhodné v rámci výuky národopisu. Po domluvě jim na místě uspořádáme také besedu,“ nabídla zájemcům Marie Žilová.

Krojované panenky ukazují někdejší zemědělské práce, život v kovárně a ostatní výjevy ze života všedních dnů. „Chtěly jsme, aby se děti bavily. Proto naše panenky předvádí jakési scénky z toho, jak se kdysi žilo. Část panenek je ve vitrínách postavena jako na výstavách a předvádí pouze kroj. Druhá část je nainstalovaná tak, aby si lidé udělali představu o tom, jak kdysi život plynul,“ popsala Marie Žilová.

Zvaní jsou všichni, krojované panenky mají co říct malým i velkým. A není nutné plánovat návštěvu výstavy v Novém Veselí pouze na čtvrtek. „Kdykoliv někdo zavolá, že má zájem o prohlídku, jsme ochotny ji udělat. Mělo by jít ale o skupinku lidí, ne o jednotlivce. Součástí může být také povídání o krojích a o životě lidí v minulosti,“ potvrdila Marie Žilová.