„Loni jsme hnízdo na obvyklém místě ve skalní stěně obydlené nenalezli, ale po oba dva roky předtím jsme byli úspěšní. Mláďata se nám dokonce povedlo okroužkovat,“ podotkl Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy. I tento rok se ale loňský neúspěch opakoval.

Naplněné obavy

Ochranáři hnízdiště nalezli prázdné. Podezření, že jejich mise nebude zakončena nálezem mláďat, pojali již v době, kdy se ke skalnímu útvaru blížili. Je totiž obvyklé, že krkavec příchozí zpozoruje a začne reagovat zvukovými projevy. Tentokrát ale vítalo příchozí jen ticho.

Obava ochranářů se naplnila poté, co se jeden z účastníků výjezdu pomocí horolezecké techniky k těžce přístupnému hnízdu spustil. „Výstelka hnízda vypadá jako čerstvá, tedy letošní. Navíc jsme v blízkosti hnízda tento rok na jaře již dvakrát byli a pár krkavců vždy obletoval v okolí. Částečně také byly vidět větve, které si nosili ke svému hnízdu jako stavební materiál,“ kroutí hlavou Jaromír Čejka.

Možností, co by se s dvojicí zvláště chráněného ptačího druhu mohlo stát, mnoho není. Přirozených nepřátel totiž krkavec velký, jenž velikostí připomíná káně, mnoho nemá. Ohrozit jej může výr velký, dále pak už jenom člověk.

Existuje i varianta, že by si krkavčí pár postavil hnízdo jinde? „Krkavci samozřejmě nehnízdí jen ve skalách, ale i na stromech. I pokud by si ale vybudovali hnízdo na některém z okolních stromů, určitě by na nás zvukově reagovali,“ míní Jaromír Čejka.

Skála na Novoměstsku je jediným hnízdištěm krkavce velkého na území CHKO Žďárské vrchy, o kterém v současné době žďárští ochranáři s jistotou vědí.

Pokles výskytu

Četnost tohoto ptačího druhu u nás po boomu v přibližně polovině devadesátých let klesá. V době, kdy ve Žďárských vrších bylo těchto ptáků nejvíce, se snažily páry zahnízdit téměř na každém skalním útvaru v CHKO. Teď ochranáři odhadují počty na deset až patnáct párů, jejich hnízdiště ale neznají, krkavci totiž staví svá sídla i na stromech, takže se jich lze jen těžko dopídit.

Krkavec velký patří k pěvcům, kteří mají mláďata velice brzy. Hnízdo často začínají stavět již v únoru. Doba vhodná pro kroužkování je zhruba do deseti dnů stáří mláděte, tedy počátkem dubna. Od této doby si totiž mladý pták kroužek na noze uvědomuje a je schopen se jím zabývat tak dlouho, dokud jej neodstraní.