„Omezení pro návštěvníky a horolezce je z důvodu stále probíhajícího hnízdění krkavců prodlouženo do 16. června. Zadní vrcholové skalky jsou otevřeny. Prosíme návštěvníky o ohleduplné chování a respektování trvajícího zákazu,“ potvrdila mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.

Turisté i horolezci se většinou snaží hnízdění vzácných ptáků nerušit a okolo skalního útvaru chodí takříkajíc po špičkách. „Byli jsme se tam o víkendu podívat, Drátník je naší oblíbenou lezeckou destinací. O zákazu jsme nevěděli, ale varovné cedule a páskou ohraničená plocha nám daly jasnou výstrahu. Snažili jsme se krkavce alespoň zahlédnout, ale slyšeli jsme pouze jejich hlasové projevy. Prozatím si budeme muset lezení na Drátník odpustit, ale nevadí, ve Žďárských vrších je více zajímavých míst, kde si můžeme lezení vyzkoušet. Prostě jen popojedem o pár kilometrů dál a zkusíme to jinde,“ usmála se Šárka Konečná, která s přítelem přijela za svým oblíbeným sportem z Brna.

Dětem se na Harusově kopci líbilo.
Novoměstští včelaři pozvali děti ze škol a školek na vytáčení medu

Podobný zákaz platil také na Čtyřech palicích, kvůli neúspěšnému hnízdění byl ale posléze zrušen. Ochranáři se snaží lokality s prokázaným hnízděním krkavců velkých monitorovat, neboť těchto našich největších pěvců je v krajině Žďárských vrchů – a nejen tam, ale i v celé České republice - poměrně málo.