„Podle posledních zpráv bychom měli silnici do majetku dostat v průběhu prvního pololetí roku 2017. Ze státní silnice se stane místní komunikace, a my na ní budeme moci provést potřebné změny. Kromě úpravy křižovatky třeba i pruhy určené pro cyklisty. Nyní platí takový zvláštní stav, kdy devatenáctka formálně stále vede po dvou trasách, a to jak po novém obchvatu, tak i po ulici Novoměstská," vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

V rozpočtu jsou na úpravu křižovatky, která se v době dopravních špiček ucpává auty, vyčleněny zhruba čtyři miliony korun. Předpokladem je, že tam vznikne nový odbočovací pruh z ulice Neumannova směrem k Novému Městu na Moravě a také pruh pro odbočení aut jedoucích od křižovatky u Conventu do Neumannovy ulice.

„Součástí úpravy silnice bude také přechod pro chodce v úrovni hřbitova, na něj se lidé, kteří chodí na hřbitov, také často dotazovali či jej žádali," sdělil starosta.

Křižovatka Neumannova-Novoměstská se po zprovoznění nové přeložky silnice I/19 na podzim 2015 částečně uvolnila, protože tranzitní doprava už do středu Žďáru nemíří a používá obchvat s vyústěním na okružní křižovatce v Brněnské ulici na okraji města.

„Máme to zatím jenom z ohlasů tamních lidí, měření jsme tam ještě neprováděli, jeho provedení předpokládáme v roce 2017," doplnil žďárský místostarosta Josef Klement.

Snížení provozu potvrzují i řidiči, kteří přes křižovatku pravidelně jezdí. „Zlepšení je v tom, že v dopravních špičkách v Neumannově ulici už nečekám třeba čtvrt hodiny, když chci odbočit na Nové Město, ale jen pět minut. Pokud na křižovatce přibudou ještě odbočovací pruhy, bude to fajn," konstatoval František Vala ze Žďáru nad Sázavou.