„Při diskuzi o klidových zónách v Novém Městě jsme o tom hovořili, ale nebyl stanoven žádný termín. Rozhodně by se nejednalo o vykácení celého lesa, pouze pruhu keřů a stromů,“ upřesnil místostarosta Stanislav Marek.

Nesměly být na očích

Původně holý kopec, na kterém byly kříže z dálky vidět, byl zalesněn za bývalého režimu. Před pěti lety byl vykácen pruh dřevin směrem k městu tak, že památka byla opět viditelná, a to z Komenského náměstí. „Od té doby nedošlo k odstranění kořenů ani náletů, takže výhled postupně znovu zarostl. To bychom chtěli změnit,“ dodal Stanislav Marek.

„Vykácení pruhu stromů a keřů by mi nevadilo, ale proti zničení celého lesíka bych protestoval,“ řekl Robert Malý z Nového Města na Moravě.

Otevření pohledu na tři kříže by navíc znesnadnilo vandalům ničení památky.

Znesnadní vandalům ničení

„V posledních letech už se staly kříže terčem dvou útoků. Nejdříve byl prostřední kříž natřen barvou, podruhé byl kříž stojící po levici Krista vyvrácen a shozen na zem,“ řekl Jaromír Černý z novoměstského Okrašlovacího spolku.

Tři kříže byly v minulosti odhalené, podobně jako ve Žďáře Zelená hora.

 

Kříže byly nad městem vztyčeny jako poděkování za to, že v roce 1832 město nezasáhla epidemie moru a cholery. „Kdysi tam bývaly dřevěné kříže, které po této události měšťané nahradili kamennými. A mnohem dříve tam údajně stála kaple,“ upřesnila Sylva Tesařová, vedoucí Horáckého muzea.

Události z roku 1832 připomíná i nápis na největším, prostředním kříži: „W čas moru Cholery 1832“ - „Pozdwih gsem Oči k horám hledě odkud pomoc přigde Žalm 120“.