„Vloni už jsme oslavili 140. výročí. Pořád fungujeme, i když jsme zažili i pár krizí,“ říká dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě Ladislav Fajmon.

Jedna z největších krizí nastala před sto lety. 14. října 1920 zachvátil velký požár dům číslo 241 na nynějším Komenského náměstí. Dům patřil obchodníkovi a majiteli pily Janu Kadlecovi. Neopatrná služka tehdy krátce po poledni sestoupila s otevřeným ohněm do sklepa, kde byly zásoby petroleje. „Vzňaly hořlavé páry a požár rychle zachvátil celý dům. Požár se podařilo uhasit až odpoledne druhého dne. Ohrožena byla i tehdejší evangelická fara, které začínala hořet střecha,“ připomíná ve svém Historickém kalendáři Nového Města na Moravě autorská dvojice Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

„Při hašení požáru se naplno projevila krize místního hasičského sboru. Zarážející také byla neochota diváků pomoci s hašením ospravedlňovaná tvrzením: ať hasí bohatí, když hoří bohatý,“ dodávají.

Sami hasiči se prý při hašení příliš nevyznamenali. Spíše naopak. Boj s živlem provázela neustálá ostrá výměna názorů. Někteří z členů hasičského sboru se prý dokonce na místo zásahu dostavili opilí. „Sboru byla vyčítána také malá akceschopnost, protože hasičský sbor z Pohledce začal zasahovat dříve, než novoměstští hasiči. Roztržka měla za následek, že se hasičský sbor prakticky rozpadl, většina členů ztratila o práci ve sboru zájem,“ pokračují Křesadlo s Kružíkem.

Výměna názorů a spílání pak pokračovaly až do konce měsíce. Jednatřicátého října svolal novoměstský hasičský výbor mimořádnou valnou hromadu s tím, že kdo nepřijde, automaticky přestává být členem sboru. Z původních dvou set členů jich nakonec zůstalo pouze dvaatřicet.

Neopatrnost služky nebyla nakonec naštěstí příčinou definitivního rozpadu sboru. Do hasičských řad se postupně přidávali další a další a novoměstský hasičský sbor rostl a vzkvétal. Zásahů za sebou mají jeho členové už nepočítaně. „Pomáháme při požárech, při povodních i dopravních nehodách. Máme poloprofesionální zásahovou jednotku, o její založení se zasloužil především Jiří Mrkos,“ popisuje práci novoměstských hasičů Ladislav Fajmon.