„Nejedná se pouze o samotné tři kříže, ale o celý kopec Kalvárie, který je ohraničen Horním dvorem Cinzndorfem, evangelickým hřbitovem a silnicí vedoucí na Brno," vysvětlil záměr starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Jedním z krajních bodů je dvůr Cinzndorf nebo také Sinzendorf, který se nachází v blízkosti křižovatky Nové Město Křídla Olešná. Byl nazván po tehdejší představené Novoměstského velkostatku Valburgy hraběnky ze Sinzendorfu. Jeho základní kámen byl položen 15. května 1826. Časem jej místní přejmenovali na Cinzndorf.

Dalším hraničním místem lokality, která je nyní středem zájmu Novoměšťanů, je novoměstský evangelický hřbitov. Jeho nejstarší část vznikla v roce 1856, kdy bylo nařízeno, aby evangelíci byli pochováváni na jiném místě než katolíci. Tehdy byla vybrána lokalita zvaná na Vejpustku, pod brněnskou silnicí. Pohřebiště bylo vysvěceno v roce 1858.

V poslední době se čím dál častěji uvažuje o jeho rozšíření. „Je to varianta, se kterou v územním plánu počítáme a nové studie by s ní měly pracovat. Do budoucna bude tento problém určitě zapotřebí řešit," podotkl Michal Šmarda.

Centrem celé lokality jsou tři kamenné kříže, které by se podle mínění novoměstského starosty měly stát zvýrazněnou dominantou města. Právě k nim se vážou mnohé pověsti a příběhy.

„Tři kříže stojí na kopci zvaném Kalvárie. Dříve se kopec jmenoval Kaplisko, neboť tam původně údajně stávala od roku 1483 dřevěná kaple. Ta byla postavena jako poděkování za to, že bylo město uchráněno před morovou epidemií," popsala minulost tohoto místa historička novoměstského Horáckého muzea Kateřina Kučerová.

EPIDEMIE CHOLERY

Kaple byla časem zbourána a následně nahrazena třemi dřevěnými kříži, které byly na vrcholu kopce vztyčeny roku 1680. „Postupně podléhaly zubu času, ale byly neustále obnovovány. A to až do počátku 19. století. Když se v roce 1831 k Novému Městu blížila další epidemie cholery, Novoměstští se ji snažili odvrátit nejen modlitbami za boží ochranu, ale tehdejší římskokatolický děkan Leopold Pausa inicioval i nahrazení dřevěných křížů kamennými," objasnila Kateřina Kučerová.

Lidé ve městě tehdy uspořádali sbírku. Na nové kříže se podařilo mezi místními vybrat čtyři sta zlatých. „Za tyto peníze pak byly vytesány a vztyčeny tři kamenné kříže, které byly slavnostně vysvěceny 23. září 1832. Nápis na prostředním kříži odkazuje na tehdejší události," řekla Kateřina Kučerová.

Tři kříže stojí na vrcholku kopce Kalvárie dodnes. Město nyní hodlá celou lokalitu pozměnit a více zatraktivnit. Z tohoto důvodu se obrací nejen na novoměstské patrioty, ale také na ty, kteří mají jakékoliv informace týkající se uvedeného místa. „Byli bychom rádi, kdyby nám lidé poskytli fotografie, kresby nebo jakýkoliv historický materiál, který vypovídá o tom, jak lokalita vypadala v minulosti, co se tam dělo, kdo ji využíval a podobně. Jde nám o co nejširší časový úsek. Stejně tak uvítáme všemožné náměty co si lidé myslí o tom, jak by místo mohlo v budoucnosti vypadat nebo co by se mělo změnit a co naopak zachovat," uvedl Michal Šmarda.

Veškeré nashromážděné materiály se stanou podkladem pro nové studie. „Počítáme s workshopy zaměřenými na tuto problematiku, kde bychom představili všechny doklady, které se nám podaří získat a sesbírali další podněty a náměty místních obyvatel. Na základě toho by vznikly variantní studie, které vypracují studenti zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Následovalo by veřejné projednání a teprve poté by se rozhodlo, kterou ze studií dopracovat do konce," potvrdil Michal Šmarda.

Podle prozatímního časového harmonogramu by se digitální prezentace předložených studií měla uskutečnit v říjnu. „Finální projednání, kde bychom vybrali nejlepší studii, by se konalo až na začátku příštího roku," dodal Michal Šmarda.