„Věřím, že se na náměstí všichni směstnáme," uvedl duchovní křižanovské farnosti, která akci organizuje, Tomáš Holcner s tím, že meteorologové na neděli předpovídají slunečné počasí. „Takže poutníků nakonec může dorazit i více než odhadovaných pět tisíc," podotkl farář. Holcner poutníkům doporučuje, aby si pro jistotu s sebou vzali lehké skládací stoličky, kdyby se náhodou nedostávalo laviček.

Záchytná parkoviště a příjezdové trasy k nim budou označeny. Řidiči ze směru od Brna budou směřováni na parkoviště a louku u hřbitova, po jeho zaplnění pak na parkoviště VV Sklo nebo JZD.

Lidé jedoucí od Nového Města mohou odstavit auta na parkoviště firmy Stylstav a po jeho zaplnění pak v areálu zámku „klínkárně". Auta návštěvníků jedoucích od Žďáru budou navigována na parkoviště a louku u hřbitova, na Horní město, sběrný dvůr či hřiště u školy.

Poutníci směřující na slavnost od Velkého Meziříčí mohou auta zaparkovat na louce pod Šibeníkem. „Autobusy dovezou poutníky na náměstí, na autobusové zastávce je vyloží a odjedou na záchytné parkoviště pod Šibeníkem. Z nádraží bude jezdit kyvadlová doprava na náměstí a zpět," uvedl Tomáš Holcner.

Ve 14 hodin začne mše svatá, celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cirklem. Benešovo náměstí pro tento den doplní nainstalované ozvučení, aby všichni poutníci dobře slyšeli. Obrazovka dění přiblíží poutníkům, kteří nebudou přímo na náměstí. „Starší a nemocní lidé mohou zůstat v kostele, v němž bude zajištěn přenos z náměstí, kde bude mše sloužena," přiblížil Holcner.

I nadále ještě trvá veřejná sbírka, díky které byla již vybrána většina potřebných peněz. Přispět je stále možné na účet 2648161359/0800, kde je veden účet Farního úřadu Křižanov s názvem Zdislava.

„Nemáme ještě úplně všechno, ale už se blížíme k těm sedmi milionům, které potřebujeme," uvedla Nila Vodičková, iniciátorka myšlenky vztyčit v Křižanově svaté Zdislavě sochu. „Protože finanční transakce stále ještě probíhají, předpokládám, že přesné vyúčtování budeme znát tak za měsíc," doplnil Vodičkovou Tomáš Holcner.

Památník s novou kašnou čeká už jen na bronzovou sochu svaté Zdislavy z dílny akademického sochaře Otmara Olivy, který lidé oficiálně poprvé uvidí v neděli. Slavná křižanovská rodačka, která je brána jako patronka rodin, byla prohlášena za svatou v roce 1995.