Vloni byla v centru městyse dokončena nová dešťová kanalizace a současné práce na ni navazují. Stavba komunikace - a s ní související vznik nového parkoviště - začala v pondělí. Práce byly zahájeny ve směru od ulice Za Branou. Postupně se budou přesouvat do centra městyse.

Omezena je v Křižanově i doprava na silnici I/37. Na této komunikaci byla v sousedství opravovaného úseku snížena nejvyšší povolená rychlost na třicet kilometrů v hodině a přibyly na ní i dopravní značky upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby a značky zakazující odbočení.

Les okolom Pohledecké skály zmizel.
Žďárské vrchy, jak jste je ještě neviděli. Kůrovec odkryl nejvyšší místa