Jeho revitalizaci zrealizovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Tak vznikly v okolí rybníka, který je od devadesátých let minulého století vyhlášen zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka, nové tůně. A proměnou prošel i tamní ostrůvek. Opeřenci tam nyní mají optimální podmínky pro hnízdění s dostatkem úkrytů i potravy.

Kromě jeřábů pobývají v lokalitě desítky dalších ptačích druhů. „Jeřábi si pro zahnízdění vybrali to správné místo. Po opravách jsou totiž v okolí Černíče pro řadu druhů ptáků výborné podmínky. Jeřábi si rybník obhlíželi už vloni, ale až letos jsme ale pozorovali rodičovský pár, jak vodí dvě mláďata,“ sdělil šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Vzácní ptáci

Šedohnědě zbarvení ptáci podobní velikostí i tvarem těla čápům zahnízdili v novodobé historii v České republice poprvé v osmdesátých letech minulého století. Hnízdění bylo tehdy prokázáno na Českolipsku. Ornitologové odhadují že nyní na našem území může hnízdit několik desítek párů. „Mám radost, že tito nádherní ptáci našli domov i na Vysočině. A doufám, že se jim tu bude dařit. Kromě jeřábů byly na Černíči napočítány desítky dalších vzácných ptáků, třeba slavík modráček, potápky roháči či chřástali vodní,“ uvedl Hlaváč.

Jeřábi popelaví patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle ornitologů je letošní hnízdění jeřábů popelavých vůbec první zaznamenaný případ v Kraji Vysočina.