„Kámen jsme nejdříve museli najít, nechat opatřit nápisem a dopravit. Získali jsme ho z lokality nad Horním dvorem," vysvětlil zpoždění Jaromír Černý z Novoměstského okrašlovacího spolku.

Ani samotná výsadba keře neproběhla tak jednoduše, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Botanicky je šípkových keřů asi šest druhů. Zkoumali jsme, který z nich by to tak mohl být. Nakonec jsme přesadili šípek, který rostl na druhé straně Holubky směrem k Pohledci. Předpokládáme, že ten by mohl být nejblíže původnímu keři," vyjádřil se Jaromír Černý.

Nejdříve byl šípkový keř přesazen na zahradu předsedy okrašlovacího spolku, kde dva roky rostl. A teprve letos, tedy v době, kterou v Novém Městě označují Rokem bratří Křičků, byl vysazen k chodníku spojujícím Maršovice s Novým Městem.

Členové Novoměstského okrašlovacího spolku nehledali složitě jenom šípkový keř. Také místo, kde měl být vysazen, nebylo hned od počátku jasné. Někteří byli zastánci toho, že Petr Křička chodil z Maršovic kolem šípkového keře rostoucího v místní části zvané Holubka. Jiné svědectví mluví o tom, že to bylo v Troubkách, čili na cestě z Maršovic k Městu kolem nynějšího zahradnictví.

„Původně jsme jej chtěli zasadit u druhé cesty, nicméně tam je stále vyvíjena stavební činnost, takže to nešlo. Tak jsme nakonec zvolili místo, kde je nyní. Je to nutno chápat spíše jako symbol. Někde mezi Městem a Maršovicemi byl keř vysazen a rostl. Petr Křička kolem něj chodil a všímal si ho. My jsme ho zasadili tam, kde chodí spousta lidí a byli bychom rádi, kdyby si jej také všimli a připomenul jim slavného básníka," dodal Černý.

Helena Zelená Křížová