V záplavě zeleně prstnatci kromě travin dělá nejčastěji společnost bodlák nebo rdesno hadí kořen, léčivá bylina, která má stejně jako česká orchidej ráda vlhké, podmáčené louky.

Prstnatec májový, lidově zvaný kukačka, rostl dříve téměř na každé louce. Ruku v ruce s rozvojem mechanizace v zemědělství ubývalo populace vzácných orchidejí, kterým mnohem více prospívá ruční údržba luk.

Dnes patří prstnatec májový mezi ohrožené druhy, proto výrazně fialové květy najdou často jen zasvěcení. Ve Žďárských vrších je ale stále ještě několik lokalit, na kterých česká orchidej pořád roste.