„Průzkum má posoudit vhodnost lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, mají obce v lokalitě nárok začít čerpat zákonné finanční příspěvky ve výši téměř deset milionů korun ročně," informovala mluvčí SÚRAO Tereza Bečvaříková.

Průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry v lokalitě Kraví hora ministerstvo schválilo v květnu 2013. Na základě odvolání dvou nevládních organizací a doporučení rozkladové komise ale bývalý ministr životního prostředí Tomáš Podivínský rozhodnutí loni v prosinci zrušil a vrátil věc k novému projednání. Osmi obcím v lokalitě Kraví hora stanovením území vzniká nárok na čerpání příspěvků v celkové výši 9,93 milionu korun ročně po celou dobu průzkumu.

Po volbách

Žádost o stanovení průzkumného území podle SÚRAO počítá pouze s provedením první etapy geologických prací. Ta zahrnuje povrchové měření, sondáže a odběr hornin neinvazivními metodami. „Po celou dobu průzkumu bude SÚRAO postupovat v souladu s platnou legislativou, umožní obcím kontrolovat svou práci a bude je o všech krocích informovat. Obce mají právo se k postupu vyjadřovat a v souladu s legislativou zasahovat," přiblížil ředitel SÚRAO Jiří Slovák. Cílem je sedm vytipovaných lokalit v ČR srovnat, aby se jejich počet postupně snižoval.

Starostové některých dotčených obcí o stanovení průzkumného území ještě včera nevěděli. „Rozhodnutí jsem zatím neviděl, takže nevím, co v něm je, navíc už nebudu zastávat místo starosty," sdělil starosta Stříteže Radek Štourač. „Osobně si myslím, že tohle je poněkud nešťastně zvolené období, protože těsně po volbách je v obcích tak trochu bezvládí," dodal Štourač. „Opětovné stanovení průzkumného území bude zastupiteli projednáno, ale až po ustavující schůzi nového zastupitelstva," sdělila starostka Věžné Jana Vrbková.

Proti stanovení průzkumného území se opět hodlají odvolat aktivisté z občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora. „Stále nejsou stanovena kritéria výběru lokalit. Není nám jasné, proč se SÚRAO již několik let této problematice vyhýbá. Mohlo by se ukázat, že dle daných kritérií ještě před stanovením průzkumného území budou některé lokality vyřazeny. Tím by se ušetřilo nemálo financí. Proto zastáváme názor, že je proces třeba zastavit a začít stanovením pravidel," řekl jednatel sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk. Dodal, že v dokumentaci budou také studovat, jak se žadatel a posuzovatel vyrovnali s překážkami, kvůli nimž bylo loni průzkumné území zrušeno.

---------------

Roční příspěvky za průzkum území

- roční příspěvek 600 tisíc korun pro každou obec

- 30 haléřů za každý metr čtvereční katastrálního území obce, na němž bude stanoveno průzkumné území

- maximální částka pro obec jsou čtyři miliony korun ročně

- příspěvky mohou obce začít čerpat, jakmile je stanoveno průzkumné území, a čerpají je po celou dobu trvání geologického průzkumu

Lokalita Kraví hora:

Bukov 1 151 123 Kč/rok

Drahonín (JM kraj) 1 637 567 Kč/rok

Milasín 624 521 Kč/rok

Moravecké Pavlovice 1 649 896 Kč/rok

Olší (JM kraj) 612 504 Kč/rok

Sejřek 709 989 Kč/rok

Střítež 2 287 884 Kč/rok

Věžná 1 258 820 Kč/rok