Město a zajímavosti v jeho blízkosti v pořadu prezentují například kostel na Zelené hoře zapsaný mezi českými památkami UNESCO, žďárský zámek, interaktivní Muzeum nové generace, největší rybník na Vysočině Velké Dářko i Pilská nádrž s tamním relaxačním areálem, ale třeba také centrum Žďáru s odkazem na vynálezce tašky-síťovky Vavřína Krčila pocházejícího z nedalekého Stržanova. Socha „síťovkového muže“ od výtvarníka Jiřího Plieštika je k vidění právě na žďárském náměstí Republiky. Radnice se na prezentaci Žďáru finančně podílí společně se zámkem, přičemž každý ze zúčastněných subjektů hradí polovinu nákladů, což je 22 500 korun bez DPH.