Plánované opravy silnic procházejících Svratkou potvrdilo i vedení Kraje Vysočina. „Pokládání nové vrstvy v těchto lokalitách skutečně v plánu je, respektive je přislíbeno. Pokud bude rozpočet Kraje Vysočina v roce 2016 v dobré kondici a oprava bude ve finančních možnostech kraje, bude provedena," vyjádřila se mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Dva miliony

Ve Svratce doufají, že v „dobré kondici" krajský rozpočet bude, protože opravě krajských silnic bude muset předcházet rekonstrukce vodovodních sítí vedoucích pod těmito komunikacemi, s čímž je spojena finanční spoluúčast města.

„Pro nás to znamená náklad ve výši přibližně dva miliony korun, s nímž jsme v rozpočtu původně nepočítali. Pokud se ale má opravovat silnice, vodovody nepočkají. Doufáme tedy, že slib kraje bude platit a silnice v příštím roce opravdu nechá opravit, protože my s výkopovými pracemi musíme začít už na podzim," konstatoval starosta Mládek.

Vodovodní sítě v ulicích Libušina, Palackého, Pláňava, Táborská a 9. května jsou v některých částech ještě původní z roku 1954 a již za hranici životnosti, přičemž vykazují časté poruchy.

Opravy vodovodních rozvodů ve Svratce probíhají už nyní. Minulý týden tam začala rekonstrukce vodovodu v ulici Račanská. Kromě ní v lokalitě dojde i k pokládce kabelů veřejného osvětlení a nakonec přijde na řadu nová asfaltová komunikace. Ta byla poškozena loni v srpnu povodní, když rozvodněný potok Řivnáč vytopil více než desítku domů a valící se voda poničila most a silnici.

Svratecká radnice na obnovu škod po bleskové povodni získala příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši zhruba půldruhého milionu korun.