Tři čtvrtiny ze sumy bez 285 milionů devíti miliard, přitom spolkne zajištění běžných provozních výdajů kraje. Zbývající čtvrtina schváleného rozpočtu představuje veškeré investice včetně evropských projektů.

Rozpočet kraje na rok 2009 obsahuje i systémové dotace ve výši téměř 200 milionů korun, které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí.

V rozpočtu na příští rok se posílila kapitola zdravotnictví o sumu 80 milionů korun na úhradu poplatků v krajských nemocnicích.

„O dva miliony zastupitelé zvýšili podporu mládežnického sportu a půl milionu přidali zdravotníkům na vzdělání,“ uvedl k rozpočtu náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

Rozpočet kraje pro nadcházející rok 2009
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

CELKEM: 8 715 357

z toho kapitola:

Zemědělství

94 350

Školství, mládeže a sportu

4 175 273

Kultura

149 638

Zdravotnictví

595 070

Životní prostředí

10 270

Územní plánování

8 900

Doprava

1 644 659

Sociální věci

84 073

Požární ochrana a IZS

15 220

Zastupitelstvo kraje

52 190

Krajský úřad

273 379

Regionální rozvoj

119 965

Nemovitý majetek

445 135

Informatika

32 482

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

z toho Nespecifikovaná rezerva

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

40 000

Strategické a koncepční materiály

10 000

Převod do Fondu strategických rezerv

1 460

Evropské projekty

863 293