„Silnice II/354 tvoří logické spojení sídel Netín, Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou s Novým Městem na Moravě, a to i v oblasti veřejné linkové dopravy. Z důvodu komplikované zimní údržby není možné při současném stavu silnice v úseku Petrovice – Hlinné zajistit celoroční provoz autobusových spojů. Po rekonstrukci tohoto úseku se problém se zimní údržbou vyřeší,“ uvedl Daniel Blaha z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Na základě jednání s vedením Nového Města bylo dohodnuto, že příprava bude zahájena podáním návrhu na pořízení změny novoměstského územního plánu.

Po provedení změny bude následovat projektová a majetkoprávní příprava. K připravované stavbě se budou moci vyjádřit všichni vlastníci dotčených pozemků, poté proběhne samotná rekonstrukce silnice. „Pokud nevzniknout výrazné problémy v období přípravy a výkupu pozemků a budou zajištěny dostatečné finanční prostředky, lze předpokládat realizaci stavby v roce 2023,“ dodal Daniel Blaha.