„O epidemiologické situaci jsou informována všechna zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři, nezdravotnická lůžková zařízení typu domovů pro seniory i léčebny dlouhodobě nemocných nebo ústavy sociální péče,“ oznámila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

V souvislosti s výskytem nového viru chřipky A (H1N1) se pravidelně schází pracovní skupina Krajské epidemiologické komise. „Členové skupiny již provedli kontrolu a aktualizaci pandemických plánů kraje a preventivně jsou také stanoveny úkoly související s připraveností na eventuální možnost vzniku epidemie této nemoci v regionu,“ řekla Svatošová.

Další důvěryhodné informace o chřipce lze získat na: www.mzcr.cz/…chripka.html , www.szu.cz, www.zdravi-vysociny.cz, na anglických webech Světové zdravotnické organizace: www.ecdc.europa.eu a www.who.int/…/swineflu/en, nebo u svých praktických lékařů, případně se lze poradit s odborníky z Krajské hygienické stanice.