„Vybrána zatím byla polovina, a to na opravy silnic. Možnost čerpání platí do července. Vedení kraje proto vybralo další projekty,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Konečné slovo bude mít krajské zastupitelstvo.

Podle Novotného bude kraj peníze navíc potřebovat, aby mohl zajistit financování evropských projektů. „Tyto peníze jsou teď prakticky nejlevnějším možným zdrojem, proto nám přišlo líto nechat tu půl miliardu od Evropské investiční banky uniknout,“ řekl.

Mezi akce, na něž by kraj mohl čerpat úvěr, patří modernizace nemocnic v Jihlavě a Třebíči, investice do školských areálů i dvě menší silniční stavby.
Miliardový rámec úvěru vyjednalo minulé vedení kraje. Peníze byly čerpány v letech 2006 a 2007, a to na opravy krajských silnic. Z úvěru mohla být hrazena nejvýše polovina nákladů, zbývající díl musel dodat kraj. Půjčených pět set milionů už kraj začal splácet.

Na konci minulého roku měl kraj také vybráno kolem půl miliardy z kontokorentního úvěru. Tato půjčka byla vrácena letos v únoru. Letošní rozpočet Vysočiny byl schválen se zdroji a výdaji 8,2 miliardy korun.