„Nová sportovní hala by měla nabídnout dostatek volných hodin pro veřejné sportování, proto se na financování bude dle platných smluv podílet i město Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina v současné době činí kroky, aby mohla být realizace zahájena v letech 2020 – 2022,“ informoval o postupu příprav investiční akce náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Do projektového záměru kraje byly postupně zapracovány i některé zásadní náměty Žďáru nad Sázavou. Krajským středním školám i veřejnosti bude k dispozici univerzální sportovní prostor, kde bude možné provozovat téměř všechny běžné kolektivní sporty – basketbal, házenou, florbal, futsal i volejbal, přičemž v tělocvičně budou dále vyznačené hrací plochy pro tenis. K dispozici budou i stoly pro stolní tenis, atletické překážky a gymnastické nářadí. Dispozice a rozměry tělocvičny budou vhodné pro pořádání národních soutěží. Kapacita dovoluje její rozdělení na dvě tréninkové plochy, pro diváky bude navrženo zvýšené sezení v kapacitě zhruba 100 osob s dobrým výhledem.

Předpokládaná cena tělocvičny se pohybuje kolem sedmdesáti až osmdesáti milionů korun. Odhady budou upřesněny po zpracování projektu, který by měl být k dispozici ještě v letošním roce, a přesně známy po předložení nabídek firem.

Vytěžená místa na Žďársku měla být zalesněna nejpozději loni v květnu.
Za nevysazení stromů dostala firma pokutu