Zástupci města do změny způsobu vytápění investovali milion korun. Lidé v domech zaplatí za plyn stejnou cenu, jako kdyby byli připojeni na biomasovou kotelnu.

„V této lokalitě není připojení na centrální zásobování teplem a kvůli dvěma blokům by se to nevyplatilo. Proto je teď v domech plyn a okolní obyvatelé si už si nebudou stěžovat na zápach z kouřících komínů,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

Příští týden bude zahájen zkušební provoz, poté dojde k nainstalování měřících ventilů v jednotlivých domácnostech. „Po místech, kde bylo v domech uskladněno uhlí, zbyly volné prostory, které budou přebudovány například na kolárny, kočárkárny nebo sklepy,“ doplnil místostarosta.