„Hodnoty v Pilské nádrži se zlepšily, avšak voda je nevhodná ke koupání, protože riziko vylučování toxických látek, které by mohly u některých lidí způsobit alergickou reakci, trvá,“ sdělila Monika Valíková z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

V „Piláku“ tedy zákaz koupání vyhlášen nebyl, v pětistupňové stupnici byl ohodnocen čtyřkou. I když se množství sinic snížilo, množství chlorofylu a fosforu ve vodě podle hygieniků zůstává velmi vysoké. „Další odběry se uskuteční v pondělí,“ dodala Monika Valíková.

Zhoršenou jakost vody vykazují i rybníky Velké Dářko a Medlov. Z dalších sledovaných vodních ploch je mírně zakalená voda v Milovském, Skalském a Zuberském rybníku, celkově nejčistější jsou ve žďárském okrese sázavské koupaliště a lom v Dolní Rožínce. Voda je v nich průhledná do více než metrové hloubky, teplota se pohybuje mezi 20 až 22 °C.

Kvalita vody včetně množství nebezpečných sinic v nádržích však v průběhu sezony nezřídka kolísá, a proto není vyloučeno, že během měsíce se voda v rybníku změní k lepšímu. „Možné to je. Někdy se sinice ve vodní nádrži přemnoží natolik, že si začnou mezi sebou konkurovat a jejich počet se následně sníží. „Rybník ohodnocený pětkou se na jedničku sice nedostane, ale dejme tomu na trojku ano,“ uvedla Martina Fišarová z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Letos se díky teplému jaru vyšší počet sinic ve vodních plochách vyskytoval ještě před začátkem rekreační sezony. Sinice měly také vlivem častých prudkých dešťů doprovázených splachem z polí dostatek živin. Podle tvrzení odborníků sinice dokáží z jedné přívalové srážky s půdou spláchnutou z polí vyžít až dva měsíce. Stejně tak vodu negativně ovlivňuje chov ryb, i když v rybnících určených k rekreaci by tomu tak být nemělo.

Ke zvýšení kvality koupacích ploch má přispět také dotazník, který připravilo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní zdravot ním ústavem. Odkaz je k dispozici i na stránkách hygienické stanice a pokud si lidé z nějaké nádrže „odnesou“ zdravotní komplikace, mohou to ohlásit.