Obyvatelé malé obce vyhodili kamna a napojili se na centrální zdroj s řízeným spalováním.

Platí se i dřevem

V ekologické kotelně se topí dřevem, jelikož v okolí jsou lesy, a lidé za teplo ve svých domech mohou dřevem také zaplatit.

„Jedná se o centrální kotelnu, která spaluje dřevní štěpku. Je umístěna v podzemí areálu nově budovaného statku a vybavena dvěma kotli o výkonu 48 a 110 kilowatů. Ty podle potřeby spalují štěpku a ohřívají vodu v akumulačních nádržích,“ popsal tvůrce projektu architekt Ivo Lorenčík z prostějovské architektonické a projekční 2 arch, s.r.o. „Voda z nádrží jde zemním teplovodem do jednotlivých rodinných domů. V nich je teplo přes malé výměníky dodáváno přímo do radiátorů,“ dodal Lorenčík.

Na podobném principu byl založen i celkově nejúspěšnější projekt soutěže, a to vytápění biomasou v obci Měňany na Berounsku.

Žďársko v soutěži reprezentovali také studenti žďárské průmyslovky Josef Jinek a Radek Štikar projektem teplovzdušného Stirlingova motoru, který využívá sluneční energii.

„Počátečním průzkumem jsme zjistili, že hodně lidí o Stirlingově motoru nikdy nic neslyšelo. Chtěli jsme připomenout, k čemu se dá použít v praxi,“ uvedl Radek Štikar.

Odborná komise vybírala celkem ze 106 projektů, do užšího hodnocení se z nich dostalo osmnáct. Podmínkou účasti v soutěži bylo alespoň částečné zrealizování návrhu.

--------------

Kotelna dostala ekologickou cenu

První ročník ekologické soutěže Energy Globe Award ČR skončil pro Vysočinu šťastně. Jedno z ocenění v oblasti ochrany životního prostředí putovalo do malé vsi na Žďársku – do Habří.

V České republice je tato soutěž novinkou, ovšem v zahraničí si už své jméno získala a je do ní zapojeno sto jedenáct zemí světa. Letos poprvé bylo i u nás oceněno několik nápadů, které se zabývají hospodárným nakládáním s energiemi.

Šest kategorií nazvaných Země, Voda, Oheň, Vzduch, Mládí a Obec zaplnilo celkem sto šest projektů. Kotelna na biomasu v Habří, navržená architektem Ivem Lorenčíkem, patřila do kategorie „Oheň“ a skončila na prvním místě.

Můžete váš projekt představit?
Jedná se o centrální kotelnu, která spaluje biomasu – dřevní štěpku. Kotelna je umístěna v podzemí v areálu nově budovaného statku. Zařízení je vybaveno dvěma kotli o výkonu 48 a 110kW, které dle sezónní potřeby spalují dřevní štěpku a ohřívají vodu v akumulačních nádržích. Voda z těchto nádrží cirkuluje v izolovaných trubkách, zemním teplovodu, až do jednotlivých rodinných domů. V těchto objektech je teplo přes malé výměníky dodáváno přímo do oběhového systému topení – do radiátorů.

Čím si kotelna v Habří získala porotu?
Náš projekt je skloubením několika myšlenek a ekologických principů: Použití prvotní suroviny dřeva, která je místním zdrojem a navíc zdrojem obnovitelným. Likvidace lokálních „kamen“ v rodinných domech, kde se zatápělo vesměs vším, a jejich nahrazením jedním centrálním zdrojem s řízeným spalováním. Ekonomická motivace občanů napojených na centrální zdroj, kdy mají možnost platit dřevem. Plná automatičnost systému bez lidské obsluhy a v neposlední řadě i ekonomická návratnost projektu.

Myslíte si, že by tento projekt měl úspěch i v širším, tedy celosvětovém měřítku?
Projekt má všechny předpoklady pro využití v zemích, kde existuje dostatek místní suroviny – dřeva. Rovněž je uzpůsoben na jiný zdroj. Například využití rychle rostoucích dřevin (šťovík, sloní tráva). Jedná se o model běžně používaný v zahraničí, zejména v Rakousku a Francii.

Má podle vašeho názoru tento projekt šanci i v jiných obcích?
Určitě. O aplikovatelnosti tohoto projektu svědčí i celkový vítěz soutěže, obec Měňany, která byla nominována s podobným projektem. Nabízí se zde možnost dálkového vytápění nejen u rodinných domů, ale i u všech správních a občanských budov, jako jsou obecní úřady, školy apod., které vykazují vysoké náklady za provoz.

----------------

Co je Energy Globe Award

– jedná se o celosvětovou soutěž energeticky úsporných projektů
– letos se uskutečnilo první české kolo soutěže, do kterého bylo přihlášeno celkem 106 projektů
– hodnoceny byly kategorie Země, Oheň, Voda, Vzduch a Mládež
– jako zvláštní kategorie byla vyhlášena Obec
– celkovým vítězem české verze klání se stal projekt vytápění biomasou v Měňanech na Berounsku

Helena Zelená Křížová