Na mnoha místech budou kněží sloužit slavnostní „půlnoční" mše už odpoledne. Tuto sváteční bohoslužbu oceňují hlavně rodiče, kteří si tento slavnostní zážitek chtějí dopřát. „My jsme moc rádi, že na půlnoční můžeme jít v podvečer. Nejsme věřící, ale půlnoční v kostele, to jsou krásné chvíle a pro nás k Vánocům patří. Půjdeme s dětmi do kostela svatého Prokopa, děti se těší už teď. Dcerka na půlnoční ještě nebyla, pro ni to bude úplně nový vánoční zážitek," řekla Kateřina Nováčková ze Žďáru nad Sázavou.

Další slavnostní mše Štědrého večera u svatého Prokopa začne skutečně o půlnoci. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude půlnoční mši sloužit duchovní správce farnosti Vladimír Záleský v jednadvacet hodin. Jako každý rok očekává kostel zaplněný nejen svými farníky, ale i „svátečními" příchozími. Bývají to podle něj návštěvníci nevěřící, ale také ti, kteří víru mají, ale do kostela chodí sporadicky. „Vůbec si myslím, že ta hranice je velmi tenká. Možná jsou někteří jen plaší, dívají se obrazně řečeno zpovzdálí, prostě na tom příběhu se účastní trochu jinak," pousmál se Vladimír Záleský. Má zkušenost, že i ti občasní návštěvníci svatostánku se mše neúčastní jen coby diváci.

„Myslím, že pro mnoho lidí, co běžně do kostela nejdou a na Vánoce přijdou, není návštěva půlnoční jen folklor, tradice, kultura. Je to pro ně víc, něco, co jde opravdu do srdce," řekl farář. „Je to třeba poznat, když se modlíme otčenáš. Najednou zjistí, že ho umí, pomodlí se s námi, zazpívají si Narodil se Kristus Pán. Každopádně vždy jsme velmi rádi, že je můžeme přivítat," dodal Vladimír Záleský.

„Půlnoční mše" je lidový výraz pro vánoční vigilii, ve starší češtině byla nazývaná také svatvečer. Vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského svátku. Pokud se slavnostní mše slouží v předvečer svátku Narození Páně Božího hodu vánočního, označuje se lidově jako půlnoční mše. V katolické církvi totiž představuje večer Štědrého dne už začátek oslavy Narození Páně, jež připadá na 25. prosince. Proto den tradičně končí půlnoční mše, kterou samotná církevní oslava narození Ježíše Krista začíná.

Vigilie před velkými svátky jsou v křesťanské liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve východní i západní církvi.