Kněží budou sloužit leckde slavnostní „půlnoční" mše také odpoledne. Sváteční mši slouženou odpoledne ocení především rodiče, kteří chtějí tento zážitek zprostředkovat i dětem. „Ano, na odpolední slavnostní mši se chystám se synky, půjdeme do kostela svatého Prokopa" řekla Jana Růžičková ze Žďáru nad Sázavou. „Nejsme sice věřící, ale je to nádherný zážitek, jsem ráda, že tam děti mohu vzít," dodala maminka.

Další slavnostní mše sloužená o Štědrém večeru u svatého Prokopa začíná skutečně o půlnoci. Sloužit ji bude, stejně jako tu odpolední, kněz ze žďárské farnosti svatého Prokopa Tomáš Holý.

Jak vlastně vypadá Štědrý den ve žďárském kostele? Ráno se slouží poslední roráty a pak je kostel otevřený. Ježíšek v betlémě ještě chybí. „Kostel  je tak zatím tichosti, ještě bez té slavnostní krásy. Je už nazdobený, ale není ještě osvětlený. U nás bývá potom v 16 hodin mše svatá pro rodiče s dětmi, kdy kostel bývá naprosto plný, a na konci té mše položí kněz Jezulátko  do jesliček. Kostel je pak od té chvíle krásně osvětlený," popsal Holý.

Také v Bystřici nad Pernštejnem bude moci mládež navštívit „dětskou" půlnoční. Ta začíná v kostele svatého Vavřince v 16 hodin, další mše pak následuje ve 23 hodin.

Odpolední půlnoční
„Tu sváteční atmosféru mám rád, i mládež si ji užívá. I když – už jsem také zažil, že mi děti svítily do očí laserovým ukazovátkem. To vás pak také napadne, kdy už bude konec," prozradil se smíchem bystřický páter Karel Rozehnal.

Rovněž v kostele svatého Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí se budou sloužit dvě půlnoční. Ta pro rodiče s dětmi se chystá na 16.30 hodin, druhá začne o půlnoci. Ve Velké Bíteši se budou konat od 16 hodin štědrovečerní bohoslužby a slavnostní půlnoční mše  pak ve 24 hodin.

„Lidé mohou do kostela ale přijít každý den," pozval ke svátečnímu rozjímání či zkklidnění, duchovní Tomáš Holý. „Kostel je krásný prostor, jakých ve městě moc není. Kostel tak plní i službu krásného, historického kulturního prostoru otevřeného pro všechny. Bude krásně vyzdobený, s vánočními stromy, betlémem, lidé si užijí skutečnou krásu," dodal Holý.

„Půlnoční mše" je lidový výraz pro vánoční vigilii. Vigilie byla ve starší češtině zvaná též svatvečer. Je to bohoslužba v předvečer náboženského svátku. Slovo pochází z latinského vigilia, což znamená bdění. Vigilie označuje zvyk připravovat se na určitý svátek či mimořádnou událost, jež tomu svátku předchází, bděním v noci na modlitbách. V římskokatolické církvi, pokud se  slavnostní mše slouží v předvečer svátku Narození Páně (Božího hodu vánočního), označuje se lidově jako půlnoční mše. Vigilie před velkými svátky jsou v křesťanské liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve východní i západní církvi a často byly spojeny s postem.

-------------------

Půlnoční mše na Žďársku

24. prosince 2013

Žďár nad Sázavou

kostel svatého Prokopa

16.00 hod.

24.00 hod. Robert Führer: Sonntagsmesse n. 4, chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ

kostel Nanebevzetí Panny Marie:

21.00 hod., pastorální mše F dur chrámový sbor Fons

Velké Meziříčí

kostel svatého Mikuláše

16.30 hod., 24.00 hod.

Nové Město na Moravě

kostel svaté Kunhuty

16.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

kostel svatého Vavřince

16.00 h., 21.00 hod., 24.00 hod.

Velká Bíteš

kostel svatého Jana Křtitele

24.00 hod.

Svratka

22.00 hod., po skončení mše zpívání skautů u stromečku a rozdávání Betlémského světla

Sněžné