Stavba z lepenky připomínala ve Žďáře kopuli Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Umělecké dílo vzniklo s pomocí dobrovolníků na terase před Muzeem nové generace u žďárského zámku.

„Moc nás potěšil zájem veřejnosti, pomáhal každý, od nejmenších po prarodiče. Byla skutečně radost sledovat, s jakým entuziasmem přidávali lidé ruku k dílu a jak nechali projevit hravost,“ vzpomíná na akci Jitka Kadlčíková, marketingová manažerka zámku.

Od března dílo soutěží v anketě Zlatá jeřabina, která oceňuje kulturní akce, nebo příkladnou obnovu památek. V anketě může hlasovat i veřejnost.

Stavba z lepenky připomínající kopuli poutního kostela měřila dvacet metrů na výšku. Bylo na ni zapotřebí více než dvou tisíc krabic a třicet kilometrů lepících pásek. Stavěla se více než osm hodin.

Autorem uměleckého návrhu i unikátní metody stavby je francouzský abstraktní umělec Olivier Grossetête.