„Existují zákonné lhůty a ještě jsme neobdrželi žádné rozhodnutí, takže kostel je stále v majetku státu a pod správou památkového ústavu v Českých Budějovicích," uvedl duchovní Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II Vladimír Záleský. „Ani my ještě nemáme konečné vyrozumění. Kostel svatého Jana Nepomuckého je dál v naší správě a jak to bude od Nového roku, ještě není možné sdělit," řekla Jitka Skořepová z územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Úpravy kostela

I přesto se již žďárská farnost po dohodě s památkáři začala starat o nutné úpravy kolem chrámu. „Začali jsme už s nějakými drobnějšími opravami z našich prostředků, už se uskutečnilo několik brigád," poznamenal Záleský. Až dojde k převedení památky na církev, ta plánuje ponechat poutní areál otevřený pro turisty. Do kostela se vrátí pravidelné bohoslužby, které ale nebudou omezovat průvodcovskou službu. Kostel na Zelené hoře se výrazně podílí na cestovním ruchu ve Žďáře nad Sázavou, v minulém roce ho navštívilo téměř sedmadvacet tisíc lidí.

V rámci restitucí vznesla svoje požadavky na navrácení původních majetků ve žďárském okrese i další církevní společenství, nejčastěji se jedná o zemědělskou půdu. Například kongregace Milosrdných Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova požaduje pozemky v Dalečíně, Unčíně, Chlumu, Prosetíně, Bolešíně, Rovečném, Sulkovci a Víru na Bystřicku, Římskokatolická farnost ve Svratce dvě desítky pozemků tamtéž, velkolosenická římskokatolická farnost zase půdu ve Velké Losenici na Žďársku.

Třináct pozemků v katastru Blažkova na Bystřicku požaduje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě.

„Jedná se o menší zemědělské pozemky, je to dohromady asi deset hektarů. Historicky je to nejčastěji půda, kterou evangelické církvi kdysi odkázali její členové v závěti," uvedl novoměstský evangelický duchovní Vojtěch Hrouda. „Do konce roku musíme mít shromážděny potřebné náležitosti včetně veškerých dokladů," dodal další novoměstský evangelický farář Zdeněk Šorm s tím, že mimo jiné dříve měla jejich církev jiný název než nyní, což je v dokumentech rovněž nutné doložit.

O navrácení půdy požádal i Farní sbor Českobratrské církve ve Veselí, který se hlásí o pozemky v katastru Polomi u Sulkovce na Bystřicku. Svých zemědělských pozemků v katastru Moravce na Velkomeziříčsku se dožaduje rovněž Kongregace Milosrdných Sester svatého Karla Boromejského.