„Ročně uhradíme za odpad asi sedm milionů korun, z toho čtyři vybereme, tři doplácíme,“ informoval bystřický místostrosta Josef Vojta.

V Bystřici je poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu 500 korun za osobu a rok, což je maximální částka. O zvednutí tohoto „stropu“ sice zákonodárci diskutovali, návrh zněl až tisíc korun na osobu, ale nic nebylo rozhodnuto.

„Náklady spojené s odvozem komunálního odpadu včetně skládkování rostou a obce nemohou do nekonečna svoz odpadu dotovat,“ vyjádřila se žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová. „I kdyby bylo ovšem schváleno zvýšení poplatku, je třeba, aby obce ve svých rozpočtech hledaly možnosti, jak nárůst ceny citlivě rozložit do časového prostoru několika let,“ dodala Zvěřinová. Také ve Žďáře nyní lidé platí maximum 500 korun za obyvatele.

„Strop“ vybírají i v dalších městech okresu. „Předpokládám, že i kdyby bylo možné navýšení poplatku za komunální odpad, zatím bychom k tomu určitě nepřistoupili,“ sdělil místostarosta Velké Bíteše Tomáš Kučera.

Město doplácí

Asi o 140 korun na obyvatele by se muselo přidat, aby se pokryly náklady spojené se svozem a zpracováním odpadu v Novém Městě na Moravě. „Celkové náklady jsou asi osm milionů korun, čtyři se vyberou, více než milion nám hradí EKO-KOM za třídění odpadů, zbytek je z rozpočtu. I kdyby to bylo možné, poplatek bychom zatím nezvyšovali, protože pro některé obyvatele je to finančně náročné už nyní. Do budoucna ale samozřejmě záleží na tom, zda se budou snižovat příjmy od státu,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

------------------

Produkce odpadu

- v přepočtu na obyvatele Kraje Vysočina loni připadlo 302 kilogramů odpadu, v roce 2009 to bylo 340 kg

- komunálního odpadu, který zahrnuje odpadky z domácností, vzniklo loni 155 268 tun

- průmyslového odpadu se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSSÚ) likvidovalo asi o pětinu více než v roce 2009; na obyvatele Vysočiny připadlo 365 kg

- v ČR připadlo na obyvatele 400 kg průmyslového odpadu, na Vysočině to bylo o 35 kg méně

- v ČR v roce 2010 vzniklo 3,3 milionu tun komunálního odpadu, to je 317 kg na hlavu, 71 procent tvořil svoz z kontejnerů

- tříděný odpad představoval 16 procent odpadů a 11 procent tvořil objemný odpad

zdroj: ČSSÚ