Stavba z vlnité lepenky vzdává hold architektovi Janu Blažeji Santinimu Aichelovi, od jehož smrti letos uplyne 300 let. Autorem uměleckého návrhu i unikátní metody je Olivier Grossetête. Vytvoření netradiční stavby umístěné pod hrází Konventského rybníka zabralo všem zúčastněným osm hodin. „Stavba měří dvacet metrů, její průměr je patnáct metrů a potřeba na ni bylo více než dva tisíce krabic a třicet kilometrů lepicích pásek,“ uvedla za žďárský zámek Linda Vojancová.

Netradiční stavbu si mohou zájemci prohlédnout do nedělního odpoledne. Je možné obdivovat ji z venku a dokonce jí i projít a prohlédnout si klenuté stropy z vlnité lepenky. Poté bude netradiční umělecké dílo zbořeno a materiál recyklován.

Právě i demolice díla je neodmyslitelnou částí tvorby francouzského autora. „Na konci projektu se demoluje pouze stavba, nezničí to ale proces tvoření, který lidé společně zažili. Vytváření něčeho společně s lidmi je důležitější než výsledek. Všichni sice dělají na něčem, co zmizí, ale spojí je to,“ vysvětlil svoji metodu Olivier Grossetête.

Do workshopů, které probíhaly celý týden na Zámku ve Žďáře nad Sázavou, se zapojilo na 400 dobrovolníků z řad veřejnosti. Přijít mohl kdokoliv a stát se součástí týmu, který připravoval monumentální stavbu. „Moc nás potěšil zájem veřejnosti, je to skutečně projekt, který propojuje generace, od dětí až po seniory. Měli jsme možnost vidět zájem, nadšení a kreativní energii, díky které jednotlivé části uměleckého díla vznikaly,“ komentoval Constantine Kinský, na jehož pozvání Olivier Grossetête do Žďáru přijel.