Bystřická Kopretina, ve které pracujete, slaví deset let. Jak vlastně centrum pro rodiče s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem vznikalo?
Kopretina coby centrum pro rodiče s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem bylo oficiálně otevřeno 2. února 2006 v prostorách, které jsou umístěny v ulici Hornické v Domě s pečovatelskou službou. Vzniklo jako pobočka Kopretiny v Radešínské Svratce, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou od roku 2004. V současné době působí na Žďársku pět poboček centra Kopretina, které vede Zdenka Šrámková.

Deset let je dlouhá doba. Vnímáte za toto období nějaké rozdíly? Co všechno se změnilo?
Prvních deset let v životě člověka je zásadních, rozvíjí se, poznává svět, navazuje přátelství a podobně je to i s Kopretinou. Během těchto let se změnilo mnoho. Získali jsme větší prostory, které nám umožnily rozšířit jak provozní dobu, tak rozmanitost našich programů. Nabízíme programy a aktivity, které zaujmou a smysluplně vyplní čas rodičů s dětmi. Pravidelně obměňujeme a přizpůsobujeme programy podle poptávky a potřeb našich klientů. V centru rádi uvítáme nejen rodiče s dětmi, ale i prarodiče a veřejnost.

Jaké služby ve vašem zařízení nabízíte a komu?
Naše nabídka je zaměřena především na rodiny s dětmi, na jejich podporu a zdravé fungování. Snažíme se zvyšovat rodičovské kompetence a zodpovědnost, kterou rodiče mají ke svým dětem. Děje se tak pomocí besed, přednášek s psychology, pediatry, speciálními pedagogy, kurzů na podporu rodičovství, kde se snažíme o zlepšení komunikačních dovedností. Dále pořádáme kurzy zaměřené na podporu finanční gramotnosti, kurzy vaření podporující zdravý životní styl, podporujeme vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí a na muzikály, prázdninové výlety, karneval, víkendové akce pro rodiny s dětmi. Nabízíme poradenství v prorodinné oblasti, při výchově dětí, mezigeneračním soužití a komunikaci. Zprostředkujeme také pomoc s odborníky podle individuálních potřeb rodiny nebo jednotlivců.

Vzděláváte tedy rodiče?
Vzdělávání probíhá i v rámci volnočasových aktivit, kdy je velmi důležitá správná vazba mezi dítětem a rodičem, ať již je to při společném vyrábění, cvičení, řečové výchově, zpívání či čtení. Při vzdělávání rodičů, jako jsou besedy, přednášky a kurzy, zajišťujeme hlídání dětí, aby si rodiče mohli v klidu vyslechnout informace, nebo naopak se interaktivně zapojovat. Po každé besedě je možnost individuálního poradenství pro rodiče.

Která z vaší nabídky je nejžádanější?
To je velmi těžké odpovědět. Mezi oblíbené patří besedy o výchově dětí a témata mezigeneračního a partnerského soužití, výlety, řečová výchova. Velmi oblíbený je také Klub rodičů, kde probíhá vzájemné setkávání a výměna zkušeností mezi rodiči.

Fungujete i o školních prázdninách? Nabízíte například i hlídání?
Kopretina v Bystřici nad Pernštejnem funguje od pondělí do čtvrtka během celého roku, občas probíhají akce pro rodiny také o víkendu. Fungujeme i o prázdninách, kdy nabízíme rozmanitý program pro rodiny přizpůsobený letnímu času. Bližší informace o našem programu jsou na webových stránkách www.zdar.charita.cz, jsme na Facebooku, prezentujeme se letáky. Samostatné hlídání dětí ale nezajišťujeme. Hlídáme jen v průběhu našich programů. Do budoucna si tuto otázku necháváme otevřenou a budeme se jí zabývat podle aktuálních potřeb rodičů.

Předpokládám, že vaše programy jsou hrazené. Jako finanční hotovost si rodiče mají vzít s sebou, pokud vás přijdou navštívit?
Příspěvek za rodinu je čtyřicet korun, ať má rodina jedno, nebo více dětí, za besedu padesát korun, tvůrčí dovednosti zhruba čtyřicet korun podle množství spotřebovaného materiálu, pohybové aktivity vyjdou na padesát korun. V rámci příspěvku je zajištěn pitný režim, materiály ke vzdělávání, pomůcky pro děti a herna.

Jaká je návštěvnost centra?
O naše služby je ze stran rodičů zájem, z čehož máme velkou radost. Průměrně nás navštíví za měsíc 115 dospělých a 120 dětí. V současné době hodně dětí dorůstá, odcházejí do školek a rodiče do zaměstnání. Přesto se k nám rádi vracejí na odpolední programy, což nás samozřejmě těší. Rádi ale přivítáme mezi nás další nové rodiny s dětmi, kterým nabídneme program a třeba i možnost seberealizace a rozvoje jejich schopností a dovedností.

Slavíte desáté výročí. Co byste Kopretině popřála?
Našemu centru přeji hodně spokojených rodin, které si odnesou nové zážitky a informace. Dále bych si přála, aby naše programy byly stále zajímavé, aby centrum mělo dostatek financí na provoz, ochotný personál a samozřejmě to, aby Kopretina byla mezi rodinami v Bystřici i nadále oblíbená a navštěvovaná.

LENKA ŠUSTROVÁ

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jeho posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. „Pomocí našich programů působíme preventivně
proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny," říká hlavní koordinátorky bystřické Kopretiny Gabriela Vítková.