Hlavní snahou Kopretiny je podporovat rodinu ve všech směrech. „Posláním naší práce je zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti, preventivní působení proti negativním jevům v rodině, podpora mezigenerační komunikace, vztahů a soudržnosti rodiny," řekla koordinátora projektu Zdenka Šrámková.

Centrum nabízí rodinám nejrůznější služby. „Vzdělávání probíhá i při volnočasových aktivitách, kdy je velmi důležité utvoření správné vazby mezi dítětem a rodičem. Snažíme se o to při společném vyrábění, cvičení, řečové výchově, zpívání či čtení. Po každé besedě je možnost individuálního poradenství pro rodiče, kteří o to mají zájem," řekla Šrámková.

„Prioritou centra je také vzdělávání rodičů. Děje se tak prostřednictvím besed, přednášek s psychology, pediatry, speciálními pedagogy, kurzů na podporu rodičovství a upevňování rolí rodiče, kurzů komunikačních dovedností, finanční gramotnosti či kurzů vaření na podporu zdravého životního stylu. Dále podporujeme vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí, na muzikály, prázdninové výlety, karneval a víkendové akce pro rodiny s dětmi," vyjmenovala Šrámková množství aktivit, které centrum klientům nabízí.

Na tomto principu fungují všechny Kopretiny, jichž je v okrese celkem pět. Zájemci je mohou najít kromě Bystřice také v Radešínské Svratce, ve Žďáře nad Sázavou, v Radostíně nad Oslavou či ve Velkém Meziříčí. „Scházet jsme se začali v Radešínské Svratce jako dobrovolníci pod vedením kněze Pavla Habrovce. V roce 2004 jsme přešli pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Postupně se o nás začaly zajímat další obce," popsala Zdenka Šrámková počátky centra.

A právě před deseti lety Kopretinu oslovila také Bystřice nad Pernštejnem s nabídkou převzetí mateřského centra. Od té doby se událo hodně změn, jednou z největších je podle Šrámkové vývoj prostředí, v němž bystřické centrum sídlí. „Začínali jsme v čekárně pedikúry," usmála se Šrámková. „Když ale přišly třeba tři maminky s dětmi, už bylo na aktivity skutečně málo místa. Oslovili jsme proto město a nyní si troufám říct, že už máme slušně vybavené zázemí. To nám umožňuje i profesionální zajištění prorodinných služeb. V tomto ohledu jsme se určitě hodně posunuli." dodala Šrámková.

Centrum je k dispozici pro všechny. „Rodinu se snažíme vnímat v jejím tradičním širším pojetí to znamená děti, rodiče, prarodiče, tety, strýcové i další rodinní příslušníci. Své služby poskytujeme všem rodinám bez rozdílu," vysvětlila Šrámková.

Pomocnou ruku Kopretina podává i rodinám, jež jsou v nevýhodné situaci. „Každá rodina se může dostat do krize. Rodiče přijdou o zaměstnání nebo řeší výchovné problémy s dětmi. Můžeme jim zprostředkovat další služby, konzultace s psychology i jinými odborníky. Podporujeme také soudržnost rodiny a snažíme se, aby rodiče všechno hned neřešili rozvodem. Nabízíme proto konzultace i v této oblasti," řekla Šrámková.

Zájem o služby stále narůstá. „Těší nás, pokud jsou s námi lidé spokojení a o Kopretině mezi sebou mluví, doporučí ji i jiným rodinám. Těch pak přichází stále víc," podotkla Šrámková. „Máme také radost, že se k nám vrací i maminky, které k nám pravidelně chodily s malými dětmi, z nichž jsou dnes již mladí lidé na prahu dospělosti. I přesto k nám zavítají na program či nějaké větší akce třeba o víkendu. To je pro nás velké ocenění," uzavřela Šrámková.