„Nově vytesaná váza byla umístěná na průčelí zámku, a tu původní, nyní zrestaurovanou, mohou lidé vidět na nádvoří v arkádě,“ informoval ředitel Horácké galerie Josef Chalupa.

V průběhu loňského roku provedl restaurátor Daniel Bartoš opravu plastických výtvarných prvků atiky průčelí zámku, balustrády, kartuše s aliančním erbem a vrcholovou korunou. Největší pozornost si však vyžádaly dvě dominanty novoměstského zámku, pískovcové vázy pocházející z 18. století, umístěné ve výšce na průčelí budovy.

Při pracích ale restaurátoři zjistili, že jedna z nich je už natolik poškozená, že ji po opravě nelze vrátit na původní místo. Musela být proto vytvořená její přesná kopie, kterou z božanovského pískovce zhotovil student světelské akademie v kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou pod dohledem tamních mistrů odborného výcviku.

Původní váza, ač opravená, nemohla totiž jít bez rizika do výšky, navíc v blízkosti vstupu do galerie. „Levá pískovcová váza byla v podstatně lepším stavu, ale pravá se vlivem působení povětrnostních vlivů poškodila tak, že se rozpadla na jedenáct kusů. Zrekonstruoval jsem ji, doplnil chybějící části, ale rozhodně jsem nedoporučil, aby byla vrácena zpět do výšky na fasádu zámku,“ vyjádřil se restaurátor Daniel Bartoš, který provedl taktéž instalaci kopie pravé vázy. Tím byla obnova atiky zámku v Novém Městě na Moravě ukončena.

Celkové náklady na restaurátorské práce se vyšplhaly na téměř 387 tisíc korun, z toho částku ve výši 200 tisíc korun pokryla dotace z Programu regenerace městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě na rok 2016.

„Dalších pětasedmdesát tisíc korun musel Kraj Vysočina vyčlenit z rozpočtu v letošním roce, a to na výrobu kopie vázy a její osazení,“ doplnila Romana Bendová z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu.