Ještě před otevřením obálek s nabídkami byla zaslána na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže námitka. Úřad se věcí začal zabývat, a následně doporučil zadavateli výběrové řízení zrušit. „Kdo za námitkou stojí, to nevím. Podepsán byl advokát, který ovšem bude zřejmě jenom nastrčený,“ řekl Deníku velkomeziříčský starosta František Bradáč s tím, že vedení města v tuto chvíli ještě ani neví, co bylo předmětem námitky.

Výběrové řízení tak bude muset být zopakováno. Pokud v druhém kole nenastanou problémy a bude vybrán zhotovitel, práce na projektové dokumentaci stejně zaberou několik měsíců navíc. Než tedy budou moci započít samotné práce, přijde zima. „Letos se nestihne prakticky nic. V zimě se na kanalizaci pracovat nedá,“ konstatoval starosta František Bradáč.

Půlroční posun

Podle původních plánů měla být rekonstrukce dokončena v závěru příštího roku. Nyní se počítá se zhruba půlročním posunem, což znamená, že by práce měly být ukončeny v polovině roku 2012.

Odhadované náklady na přestavbu čistírny odpadních vod, vybudování kanalizace v místní části Mostiště a její přivedení do meziříčské čistírny se pohybují okolo 430 milionů korun.

Z evropských dotací by město mohlo získat okolo tří set milionů korun, částí peněz přispěje Státní fond životního prostředí. Město se bude podílet zhruba sto miliony korun.

Zdržení se ovšem nedotkne pouze rekonstrukce kanalizace ve Velkém Meziříčí, ale k prodlevám dojde i v dalších městech, která jsou součástí druhé etapy Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje.

LUCIE KUČEROVÁ