Svatojánská pouť ve Žďáře nad Sázavou i závody Světového poháru na horských kolech v Novém Městě se letos obešly bez gastronomických excesů. Krajští hygieniaci zkontrolovali desítky provozoven a trestali pouze drobnější problémy. Jen jedna provozovna s občerstvením na žďárské pouti nebyla udržována v odpovídající čistotě.

Při žďárské pouti hygienici zkontrolovali přibližně padesát provozoven s občerstvením. “Kontrolováno bylo řádné uskladnění potravin, dodržování provozní i osobní hygieny, jako je čistota pracovních ploch, používaných pomůcek, pracovního oděvu i hygiena rukou,” Jana Böhmová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Dalším bodem kontroly bylo plnění povinností dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

„Zjištěny byly drobné nedostatky v označování alergenů v nabízených pokrmech, které byly řešeny domluvou a na místě odstraněny. Pouze v jedné provozovně s občerstvením jsme zjistili, že nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Za nedostatky v oblasti provozní hygieny jsme na místě provozovateli uložili sankci,“ popsala výsledky kontrolní akce Hana Koudelová z KHS kraje Vysočina.

Ve Vysočina areně v Novém Městě na Moravě zajišťovala stravování jedna cateringová společnost. Nabízela občerstvení jak pro VIP hosty, tak pro veřejnost v mobilních stanech, například guláš, halušky, ovocné knedlíky či grilovaný hermelín a další pokrmy.

„Ve všech provozovnách stravování jsme ve Vysočina aréně dne 24. 5. 2024 provedli hygienické šetření. Provozovatelé stravovacích služeb měli zajištěno odpovídající zázemí a u žádné provozovny nebylo zjištěno porušení potravinového práva,“ doplňuje Koudelová.

KHS kraje Vysočina (KHSV) provádí v průběhu letní sezóny kontroly provozoven rychlého občerstvení na poutích, venkovních koncertech, festivalech, v kempech i na koupalištích. Sleduje také kvalitu nabízené točené zmrzliny.

Výsledky kontrol stravovacích zařízení lze sledovat také na webových stránkách KHSV.