„Technické služby sice navýšily svoz a jezdí několikrát týdně, ale odpadu se objevuje čím dál víc,“ popsal situaci místostarosta Josef Komínek.

A důvod? Dříve dostávali lidé ve sběrných surovinách za odevzdaný papír zaplaceno. Dneska naopak musejí zaplatit. Obyvatelé tam proto sběr nevozí a raději ho vyhazují do plastových kontejnerů na tříděný odpad ve městě.

„Kontejner na tříděný odpad mám kousek od domu. Pokaždé, když tam chci něco vyhodit, je přeplněný. Často vidím sousedy, jak tam postupně dovezou třeba tři vrchovaté kotouče plné PET lahví a balíků papíru,“ postěžoval si Radim Krátký.

„Setkáváme se i s případy, kdy podnikatelé vyhazují odpad ze svých provozeven přímo do kontejnerů ve středu města,“ sdělil místostarosta Komínek.

Velké Meziříčí přitom patří v oblasti třídění odpadu k nejlepším v kraji. O tom svědčí i výsledky soutěže „My třídíme nejlépe“ 2008. Ve vedlejší kategorii „O nejlepší obec v efektivitě sběru za celé období soutěže“ se druhé největší město Žďárska umístilo mezi obcemi nad deset tisíc obyvatel na prvním místě.
Město mělo nejlepší poměr mezi množstvím vytříděného a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže.

Lucie Kučerová