„Celník s budkou tam stojí dobře třicet let. Tenkrát ho tam dali sousedé, co v místě bydlí, a také se o něj starali. Starají se vlastně doposud, jenom když je potřeba něco opravit nebo vyměnit, obec na to přispěje,“ přiblížil starosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan.

Figurína celníka je prý už asi třetí v pořadí, a také jeho dobová uniforma se musela čas od času poopravit nebo úplně vyměnit. Stejně tak budka. „Místo samozřejmě máme zaneseno v našich informačních materiálech, je to jedna ze zajímavostí na trase patnáctikilometrového Hamerského vycházkového okruhu,“ upřesnil starosta. Turisty kolem Konce světa současně provádí červená i žlutá turistická značka.

Novoměstské zimní kino.
Ve Městě obnoví zimní kino