Jak se k vám klienti dostávají a jak dlouho u vás pobývají?
Přichází k nám lidé, kteří prošli detoxikační kůrou. V nemocnicích či v psychiatrických léčebnách o nás již vědí a klienty o komunitě informují. Máme také letáčky, kde jsou napsané kontakty, na které mohou zájemci volat či psát. Pokud se k nám dostanou, poskytneme jim dlouhodobou komplexní léčbu, která trvá sedm až třináct měsíců.

Kolik lidí u vás v současné době pobývá?
Nyní tu máme šestnáct klientů z celé republiky. Kapacita je ale osmnáct lůžek. Letos se nám ji totiž podařilo o tři místa rozšířit. Dříve tu mohlo být maximálně patnáct lidí.

Je pobyt u vás omezen nějakým věkem?
Mohou u nás být pouze lidé starší osmnácti let. V současné době je tady průměrný věk devětadvacet.

Jaká jsou základní pravidla komunity?
Pravidlo, které se musí striktně dodržovat, je zákaz braní drog či pití alkoholu. A to jak v komunitě, tak i mimo ni – když jede například člověk domů na propustku a podobně. Zakázáno je samozřejmě i fyzické násilí či jakýkoliv psychický nátlak. Hodně lidí se mě ptá také na intimní vztahy v komunitě. Ty jsou zakázány také. Když se spolu dva lidé zapletou, už se nesoustředí na léčbu, ale pouze sami na sebe.

Jak vypadá běžný den v komunitě?
Vstává se v sedm ráno. Pak je rozcvička a snídaně. V devět hodin se začíná pracovat. Klienti se starají o chod statku – vaří, uklízí, pracují na zahrádce či pečují o zvířata. Odpoledne jsou pak různé terapie a večer skupinová sezení. Volný den mají lidé v neděli, kdy si mohou naplánovat čas, tak jak sami chtějí.

Ve středu byl Štědrý den. Jak vlastně vypadali Vánoce v komunitě?
Ráno jsme ozdobili v lese stromek pro zvířata a odpoledne vařili a četli z Bible. Večer jsme se najedli, rozbalili dárky a šli na půlnoční mši.