Ale co bylo, bylo. Radnice rozhodně nehodlají dodatečně řešit historicko–politické peripetie. Taková prý prostě byla doba. „Historii nezměníme a čestné občanství se udělovalo podle toho, jaká zrovna byla politická situace. Ten titul se v našem městě dával už za první republiky, a možná ještě dříve,“ vyjádřil se bítešský starosta Miroslav Báňa s tím, že čestných občanů Velké Bíteše je zhruba desítka. Předposledním nositelem významného titulu se v roce 2006 stal dnes již zesnulý archivář, historik a spisovatel Jaromír Kotík.

V roce 2008 se u příležitosti své návštěvy ve městě čestným občanem Velké Bíteše stal prezident Václav Klaus.

Sedmatřicet čestných občanů Nového Města na Moravě má svoje místo i na webových stránkách města. Prvním oceněným z významných osobností se stal c. k. okresní komisař a autor prvních tištěných dějin Nového Města Josef Kopřiva už v roce 1855. V seznamu nechybí Antonín rytíř von Schmerling, státní ministr, který čestné občanství Nového Města získal v roce 1861, ale ani místní ředitel reálky Leandr Čech, oceněný v roce 1908. Vedle sebe „stojí“ Masaryk, Beneš, Svoboda i Gottwald.

Jako předposlední byl v Novém Městě na Moravě oceněn v závěru roku 2007 in memoriam Cyril Musil, sportovec a protifašistický bojovník.

V březnu 2009 se čestným novoměstským občanem za svůj přínos v obraně lidských práv a svobod stal rodák Jiří Brady, trvale žijící již desítky let v Torontu.

Jeho setra Hana se za druhé světové války stala obětí holocaustu a podle jejího příběhu vznikla světově proslulá kniha Hanin kufřík. „Nositelé tohoto titulu jsou u nás letci z druhé světové války,“ informovala žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Posledním oceněným byl v okresním městě pilot–stíhač Jindřich Bílek v roce 1998. Čestnými občany Žďáru jsou rovněž plukovník Josef Svatoň, štábní kapitán Jindřich Leskauer, major Bohuslav Holemář a štábní rotmistr Vladislav Břečka. „O udělení titulu rozhodují zastupitelé, ale aktuálně o nikom nejednáme,“ dodala Zvěřinová.

Zásluhy mají oba

Mezi čestné občany Bystřice nad Pernštejnem patří například i současný prezident Václav Klaus.

K posledním nositelům patří nyní již zesnulí Vincenc Koutník, protifašistický bojovník a politický vězeň komunistického režimu, a Josef Kořista, bývalý ředitel bystřické zemědělské školy, který se zasloužil i o rozvoj města.

Vincenc Koutník se v dubnu 2007 chtěl svého čestného občanství uděleného v roce 2006 vzdát, a to v případě, že udělení významného ocenění bude schváleno i Josefu Kořistovi, který však po roce 1948 stál na opačné straně „barikády“. „Zásluhy mají oba, je jedno v jaké době, a oba zůstávají čestnými občany města,“ potvrdil bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že o udělení dalšího čestného občanství v současné době neuvažují.

K jedenácti čestným občanům Bystřice patří také například někdejší předseda vlády Karel Kramář, spisovatel Alois Jirásek, prezident Masaryk, partyzáni Chimič a Labuňskij, ale také Václav Klaus, v roce 1993 ještě coby předseda vlády. Prvním nositelem titulu se v roce 1869 stal brněnský právník a politik Alois Pražák.

Seznam čestných občanů města naproti tomu neevidují ve Velkém Meziříčí. „Po roce 1990 se zřejmě už žádné čestné občanství neudělovalo,“ sdělil starosta František Bradáč s tím, že není vyloučeno, že Klementu Gottwaldovi byl začátkem padesátých letech minulého století titul udělen.

Nějaký seznam podle zátupců velkomeziříčské radnice možná existuje, ale v úřadě o něm nevědí. Udělení čestného občanství města by se ale dalo dohledat v kronice města, která je uložená v archivu.