Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotace, v majetku města musí být pět let, poté je bude možné bezúplatně převést na nájemce. První vlna výdeje kompostérů proběhne do konce ledna, upřednostněni budou zájemci, kteří nemají v zápůjčce kontejner na bioodpad o velikosti 240 litrů z let 2014 až 2016.

Od 1. února bude vyhověno ostatním zájemcům, a to podle pořadí, v němž nahlásí svůj zájem u technických služeb. Kompostér je možné zapůjčit pouze majitelům bystřických nemovitosti se zahradou, pro majitele chat v zahrádkářských koloniích projekt určen není.