„Finanční podpora může pokrýt až devadesát procent z celkové částky,“ uvedl místostarosta Stanislav Marek.

„Pokud by se ji skutečně podařilo získat, bylo by pro nás výhodné kompostárnu zřídit a samotná výstavba by mohla začít v dubnu nebo v květnu příštího roku. Kdybychom peníze nedostali, spolupracovali bychom raději s připravovanou žďárskou spalovnou,“ doplnil místostarosta Marek.

Podle jeho slov by provoz zařízení měl stát ročně asi půl milionu korun. Záměr si vyžádá i změny v územním plánu. Kompostárna by měla stát blízko areálu Zemědělského družstva Pohledec.

Jakub Janáček