Podle statistiky totiž připadá na jednu osobu ročně od třiceti do tříset kilogramů těchto odpadů, které bohužel většinou končí na skládce,“ upřesnil místostarosta Stanislav Marek.

Na rozdíl od Velkého Meziříčí, které kompostéry nabídlo komukoliv, kdo měl zájem, novoměstská radnice stanovila lokality Betlém a Holubka, kterých se nabídka bude týkat. „Vybírali jsme místa podle toho, kde je nejvíce domků s pozemky, protože předpokládáme, že právě zde by byly kompostéry stoprocentně využity,“ dodal Stanislav Marek. V sídlišti Brožkův kopec s rodinnými domy však zatím v seznamu není.

Na nákup sta čtyř set litrových kompostérů radnice získala grant z kraje ve výši padesát tisíc korun. Lidé z vybraných lokalit si zařízení budou moci na rok pronajmout už letos a to za tři sta korun s tím, že poté jim kompostéry zůstanou.

Za vybrané peníze od domkařů chce radnice následně nakoupit další kompostéry, které by postupně nabízela ostatním zájemcům. O tom, že by „obecní“ kompostéry mohli využít novoměstští zahrádkáři, radnice neuvažovala, ani s nimi nejednala.

„Nikdo nás v této věci neoslovil. Osobně si myslím, že na zahradách má každý kompost a bioodpad ukládá tímto způsobem. Kompostéry se hodí spíše do bytové zástavby,“ uvedl Jaroslav Hyánek, předseda místní organizace Českého svazu zahrádkářů.

„O možnosti pronajmout si kompostér slyším poprvé, ale asi o tom budu uvažovat. Bylo by to pohodlné,“ řekl muž z ulice J.Německého na Betlémě, který si nepřál být jmenován.

Informační letáky by obyvatelé vytipovaných lokalit měli najít ve svých schránkách během několika dnů.